(12.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Domnívám se, že podobná vyjádření jsou vyjádření, která se určitým způsobem mohou dotýkat cti kolegů a kolegyň, jejichž vystoupení jsou podobným způsobem komentována. Domnívám se, že bychom v Poslanecké sněmovně se měli pokusit podobné praxi čelit.

Proto mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh usnesení: Poslanecká sněmovna žádá předsedu Poslanecké sněmovny, aby neprodleně předal řízení schůze některému z místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu předsedovi klubu ČSSD a o jeho procedurálním návrhu dám neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 579 z přítomných 163 poslanců 99 pro, 49 proti. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Prosím jednoho ze svých dvou kolegů, aby se ujal řízení schůze. (Řízení schůze se ujímá místopředsedkyně sněmovny Petra Buzková. - Poslanci z poslaneckého klubu ODS opouštějí jednací sál.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid. Slovo má předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, paní a pánové, je mi opravdu líto, že zvláště v této předposlední 47. schůzi dochází k naprosto zbytečnému napětí, které nám nikomu nepomáhá, vede k tomu, že nakonec věcné záležitosti jsou projednávány spíše pod emocionálním tlakem než pod tíhou argumentů. To jsem chtěl říci na začátek.

Pak mě mrzí, že odešel pan kolega Tlustý, a za sebe i za své kolegy bych se velmi ohradil proti tomu, že pohrdáme názorem zastupitelstva hl. m. Prahy. Nepohrdáme tímto názorem. Řada z nás hlasovala pro přerušení projednávání tohoto bodu, abychom krajskému zastupitelstvu umožnili, aby se mohlo k tomuto zákonu vyjádřit, resp. k tomu, jak zákon vypadá po třetím čtení. Je mi líto, že k tomu nedošlo, ale rozhodně náš postoj, to znamená hlasování pro návrh pana poslance Ambrozka, nesměřoval k tomu, že bychom nedůvěřovali našim starostům, našim komunálním politikům. V žádném případě! Proti tomu se chci ostře ohradit.

A abych zakončil svou řeč něčím konkrétním. Byl tady dán návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 9. dubna 2002. Paní místopředsedkyně, navrhuji, aby hlasování bylo jako závěrečný bod našeho dopoledního jednání v úterý 9. dubna 2002 - jako závěrečný bod, to znamená jako poslední bod na této 47. schůzi. Tedy zvážíte-li, že se o jedné věci, která je podobná, může hlasovat po tomto upřesnění ještě jednou, myslím si, že bychom se vyhnuli zbytečným tahanicím o této věci.

A potom si myslím, že pokračovat v této atmosféře je zbytečné, a doporučuji, aby schůze byla přerušena a pokračovala někdy ve 14 hodin nebo podle toho, jak určíte vy. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče Kasale, vy tedy navrhujete přerušení projednávání tohoto bodu v tuto chvíli a odročení jeho projednávání do úterka 9. dubna 2002 odpoledne jako prvního bodu?

 

Poslanec Jan Kasal: Jako poslední bod dopoledního pořadu schůze, resp. jako poslední bod 47. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A odročení tak, aby byl projednán jako poslední bod 47. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Kasal: Ano. Paní místopředsedkyně, uvědomuji si, že jsem to neodůvodnil.

Vůbec nezávidím úlohu panu náměstkovi, který se dostal do prozatím bezprecedentní situace, stejně tak zastupitelstvo hl. m. Prahy obtížně mohlo předvídat, jak se to vyvine. Tady bych se ho zastal. Dejme prostor zastupitelům krajů, aby se měli možnost na toto připravit, aby měli možnost vybavit svého zástupce řekněme zplnomocněním, aby za určitých předpokladů byl oprávněn návrh zákona stáhnout. Přijímat nějaký zákon proti vůli navrhovatele je opravdu něco, s čím bychom neměli do budoucna příliš často počítat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Zazněl zde procedurální návrh pana poslance Kasala, o kterém dám hlasovat.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci. Současně upozorňuji pana zpravodaje, který by rád hovořil, že mu v tuto chvíli nemohu dát slovo, neboť není rozprava. Pane zpravodaji, je mi to líto, ale mimo rozpravu mohu udělit slovo pouze taxativně jmenovaným funkcionářům sněmovny a členům vlády.

Prosím tedy všechny o novou registraci. Nová registrace proběhla.

 

Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu, tak jak je přednesl pan poslanec Jan Kasal, a sice v hlasování pořadové číslo 580.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 580 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 105 vyslovilo 58 a 21 bylo proti.

 

V souladu s přijatým usnesením přerušuji projednávání tohoto bodu a jeho závěr bude projednáván v úterý 9. dubna 2002, tak jak bylo schváleno. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

O slovo se hlásí ministr vnitra Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP