(12.00 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Má někdo nějaké připomínky k tomuto návrhu? Ne-li, dám hlasovat o proceduře.

 

Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 573 z přítomných 168 poslanců 151 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budou dvě orientační hlasování, jestli tomu dobře rozumím. Budeme nejdříve hlasovat o návrhu poslance Výborného, aby účinnost byla od 1. července 2002.

 

Poslanec Jan Bláha: Můžeme, i když já jsem, pane předsedající, navrhoval nejdřív písm. A a poté orientační hlasování. Nejdřív návrh pana poslance Ambrozka…

 

Předseda PSP Václav Klaus: Promiňte, já jsem nějak nabyl dojmu, že jsme hlasovali A. My jsme jenom hlasovali o proceduře. Samozřejmě. Promiňte. Nejdříve hlasování o bodu A. Stanovisko zpravodaje doporučující, stanovisko předkladatele nedoporučující.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 574 z přítomných 166 pro 97, proti 53. Návrh byl přijat.

Nyní orientační hlasování.

 

Poslanec Jan Bláha: Ano. Nejdříve písm. B, kde je datum účinnosti 1. července 2002. Stanovisko zpravodaje neutrální, předkladatele doporučující.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování (číslo 575). Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh získal 76 hlasů.

 

Dáme hlasovat o druhém - konec letošního roku. Stanovisko zpravodaje doporučující, pan náměstek - nerušte ho, páni poslanci, nerušte pana náměstka. Ptám se vás na stanovisko k návrhu na 31. 12. - Nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování (číslo 576). Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Toto orientační hlasování přineslo 94 hlasů.

 

Dáme tedy hlasovat nejdříve o datu 31. prosince 2004. Stanovisko zpravodaje souhlasné, předkladatele nesouhlasné.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 577 z přítomných 167 poslanců 89 pro, 63 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Vnímám. Hlásí se zástupce předkladatele.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Švec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po tom, co jste odhlasovali pozměňovací návrh, nebo že jste ho neodsouhlasili, domnívám se, že celý zákon pozbývá smyslu, tak jak my jsme ho předkládali, a doporučuji, abyste ho stáhli z dalšího projednávání, abyste o něm nehlasovali, protože to, o co nám šlo, o to, vytvořit další možnost volby, tomu jste vlastně zamezili. To znamená navrhuji stažení tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. O tom musíme hlasovat. To musí být provedeno se souhlasem sněmovny. Já vás pro jistotu odhlásím, protože vidím, že tady je zase chaos.

Vážení, zde po poradě - prosím o klid - prosím, aby byl respektován tento můj návrh. Tady je opravdu sporné, zda pan náměstek Švec představuje zastupitelstvo hl. m. Prahy, ale protože si myslím, že máme metodu, jak to vyřešit, můžeme přerušit tento bod v této chvíli a projednávat ho 9. dubna v 10 hodin dopoledne. Mezitím se zastupitelstvo může v Praze sejít a dospět k závěru, jestli stahuje, nebo nestahuje tento návrh. Souhlasíte s tímto postojem?

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, já se domnívám, že tento postup je poněkud zvláštní, a protože tady není stanovisko zastupitelstva, tak jako se žádá v případě ministra vůči vládě, tak se domnívám, že toto nemůže být odloženo, dokonce je to návrh nehlasovatelný a je potřeba hlasovat normálně o návrhu jako o takovém.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane zpravodaji, já jsem dal pro jemnost této věci procedurální návrh, abychom to přerušili do 9. dubna. Domnívám se, že to je docela nekonfliktní řešení. Máte-li někteří tak pevný názor tento zákon prosadit, tak ho jistě prosadíte 9. dubna v 10 hodin. Nemáte-li, budete k tomu mít dodatečné stanovisko pražského zastupitelstva. Zdá se vám to tak nepřijatelné?

 

Dám o tomto přerušení do 9. dubna do 10.00 hodin hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento procedurální návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 578 z přítomných 160 poslanců 73 pro, 70 proti. Návrh nebyl přijat. Nebyl přijat návrh na přerušení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP