(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, aby bylo sděleno, jestli můžeme normálně pokračovat.

Pan poslanec Bureš... Pan poslanec! Neposlanec. Probůh, to bych znesvětil poslanecký statut. Pan neposlanec ministr Bureš.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Děkuji. Pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, cítím povinnost se ještě vyjádřit k tomu, jaké je stanovisko, byť ne předkladatele, ale ministra spravedlnosti, k té novele trestního zákona, která se týká § 163. Připomínám, že při projednávání v ústavně právním výboru k původnímu návrhu, který zazněl jako pozměňovací návrh, bylo stanovisko negativní. Tento, byť zmírněný, ovšem sleduje tentýž cíl.

Když jsme projednávali společenstevní novely obchodního zákoníku, zdůraznil jsem, že právo Evropské unie staví nad jiné princip ochrany společnosti před jejími společníky. Jestliže bychom v trestním právu opustili princip, podle kterého jednání jednoho ze společníků, ať už je, nebo není statutárním orgánem, může poškodit majetkově celou společnost, a trestní stíhání tohoto společníka by bylo vyloučeno případným nesouhlasem ostatních společníků, komanditistů, komplementářů apod., pak bychom tento princip ochrany společnosti před společníky opustili a obávám se, že bychom vytvořili návod, jak tu či onu společnost majetkově poškodit při vědomí toho, že tu sice existují sankce civilní povahy, odporovatelnost, možnost postihnout tyto majetkové úkony exekucí, ale při současném vědomí toho, že tu chybí hrozba trestní sankce. U mne stále přetrvávají jednoznačné obavy, že se zde poskytuje návod k jednáním, která jestliže jsou z hlediska civilního práva v rozporu se zákonem a v rozporu s principem majetkové ochrany společnosti, tak by měla být rozhodně vyjádřena i trestní sankcí.

Proto vědom si toho, jaký osud stihne celý zákon a jak velký význam má instituce elektronického podpisu ve státní správě, rozhodně nemohu přijetí tohoto zákona jako celku doporučit, protože do trestního zákona zasahuje nesystémově.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr Březina.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, musím říci, že z průběhu hlasování jsem velmi smutný, protože musím navázat zde na slova kolegy Bureše. Když jsme vážili, jakou hodnotu pro nás mají pozměňovací návrhy, které byly touto sněmovnou schváleny, naproti tomu, abychom umožnili plnou implementaci elektronického podpisu ve veřejné správě, tak musím konstatovat, že v tuto chvíli jako předkladatel této normy po zásahu, který do něj Poslanecká sněmovna udělala, nemohu v závěrečném hlasování doporučit Poslanecké sněmovně, byť mě to velmi mrzí a myslím, že všichni, kteří čekali na implementaci elektronického podpisu, vědí, kam obrátit v tuto chvíli svoji kritiku, tak bohužel nemohu doporučit tento zákon k přijetí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Ještě pro jistotu zacinkám a zahájím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 572 z přítomných 171 poslanců 86 pro, 83 proti. Návrh byl přesně potřebným kvorem přijat.

 

(Poslanci kontrolují výsledky hlasování.) Vážení, mohu tedy konstatovat, že nikdo nezpochybňuje tento výsledek. Ukončili jsme projednávání tohoto návrhu zákona. Elektronici mezi námi zvítězili nad rozumem a neelektroniky.

 

Bod

 

125.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 1116/ - třetí čtení

 

Vítám náměstka primátora Petra Švece a zpravodaje výboru pro veřejnou správu poslance Bláhu.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení a prosím o trochu klidu. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí-li se, rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nám dal návrh na postup hlasování.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, postupovali bychom podle tisku 1116/3, kde jsou v podstatě tři pozměňovací návrhy pod písmeny A, B a C. Nejdříve bychom mohli hlasovat o písmenu A, potom orientační hlasování mezi písmeny B a C, protože se týkají téhož - účinnosti, kde je jen rozdílné datum, a podle výsledků tohoto hlasování pak hlasování o vlastní účinnosti a na závěr o celém návrhu zákona jako takovém.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP