(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Dvojnásobná přestávka pro porady poslaneckých klubů vypršela.

O slovo se přihlásil předseda poslaneckého klubu KDU-ČS Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, nezdržím vás dlouho. Chci se omluvit za to, že jsme chtěli prodloužit naši přestávku na poradu klubů KDU-ČSL a Unie svobody.

Chci vám říci, že jsme velmi pečlivě zvažovali všechny pozměňovací návrhy a strukturu zákona, zdaleka ne se vším jsme zcela spokojeni, ale přesto i tuto podobu návrhu zákona podpoříme, a to proto, že jsou do tohoto zákona inkorporovány některé řekněme nadějné metody a instituce a instrumenty, a také proto, že tento zákon v podstatě má omezenu časovou platnost, takže to jsou důvody, které nás mají k tomu, že zákon podpoříme.

Děkuji za to, že jste mě vyslechli.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Kdo se dále hlásí s předností vystoupení? Nikdo.

Přistoupíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Františka Ondruše, Petra Nečase a Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb. a zákona č. 60/2001 Sb., podle sněmovního tisku 1000, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Na základě žádosti z pléna i z vedení sněmovny vás odhlašuji. Žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 549 z přítomných 170 poslanců pro 152, proti 18. Návrh byl přijat. Konstatuji, že sněmovna s návrhem zákona vyslovila souhlas.

 

Děkuji navrhovateli i zpravodajům, končím třetí čtení sněmovního tisku 1000, končím projednávání bodu č. 119.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, vyměnili jsme předsedajícího, dostáváme se k bodu

 

122.
Návrh poslanců Evy Dundáčkové, Michala Doktora a Martina Kocourka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech
/sněmovní tisk 1051/ - třetí čtení

 

Prosím paní poslankyni Dundáčkovou a zpravodaje rozpočtového výboru Chytku, aby zaujali svá místa u stolku zpravodajů.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Nikdo se nehlásí, takže budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, navrhuji velice jednoduchou proceduru, a to, abychom hlasovali o pozměňovacím návrhu A rozpočtového výboru jakožto o celku. Následně o pozměňovacím návrhu B pana poslance Rozehnala jakožto o celku a následně o celém zákonu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Dám hlasovat o proceduře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 550 z přítomných 172 poslanců 152, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Jako první bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu A rozpočtového výboru jakožto o celku. Zpravodaj doporučuje. (Navrhovatelka doporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 551 z přítomných 172 poslanců 158 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Následuje pozměňovací návrh pod písmenem B. Zpravodaj doporučuje.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vzhledem k tomu, že návrh pana poslance Rozehnala provádí změnu v zákoně o účetnictví, kterou předkládali titíž předkladatelé kromě mě, nedoporučuji jménem předkladatelů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 552 z přítomných 173 poslanců 37 pro, 117 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku. Původní znění plus schválený jeden pozměňovací návrh.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 553 z přítomných 173 poslanců 160 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji i panu poslanci i paní poslankyni.

 

Bod

 

123.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1090/ - třetí čtení

 

Prosím pana ministra Březinu a paní zpravodajku rozpočtového výboru Němcovou, aby se ujali svých rolí.

Otevírám rozpravu ke třetímu čtení. Nikdo se nehlásí, čili budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím paní poslankyni, aby navrhla proceduru.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s návrhem procedury, ve které bychom se měli vypořádat s tímto předloženým zákonem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP