(Jednání pokračovalo v 10.51 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Kolegyně a kolegové, původně ohlášená přestávka uplynula.

O slovo se hlásí předseda klubu Unie svobody pan poslanec Karel Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Pane předsedající, prosím o prodloužení přestávky do 11.10 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Na základě žádosti klubu Unie svobody prodlužuji přestávku na poradu klubů do 11.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP