(10.30 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr vnitra, který se přihlásil o slovo, svou přihlášku stáhl. Návrh na přerušení nezazněl. Nezbývá, než abychom hlasovali o celém návrhu zákona, pokud jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy.

Hlásí se pan předseda klubu poslanec Jan Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, žádám o přestávku na shromáždění našeho klubu na 20 minut, čili do 10.50 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Této žádosti vyhovuji. Vyhlašuji 20minutovou přestávku do 10.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP