(10.20 hodin)

Poslanec Petr Koháček: Já nepodceňuji své kolegy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, v tisku 100/4 je pod písm. G2 jasně napsáno: Bod 5 z usnesení výboru ze dne 15. 3. 2002 se vypouští.

Já si myslím, že procedura je jasná. Jestliže přijmeme návrh pana poslance Havlíčka, je nehlasovatelný jak návrh F3, tak návrh A5. To znamená, že A5 už tam nebude.

Pan poslanec Havlíček.

 

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, tady zaznělo, že jsme hlasovali, samozřejmě, návrh výboru byl vzat za základ a k tomu se podávaly pozměňovací návrhy. Tady ale zaznělo, že se hlasovalo o návrhu A kompletně vyjma bodu 3 a 5. Hlasovalo se samostatně nejdříve o bodu výboru 3, pak logicky by se tady mělo hlasovat o návrhu výboru A5 zase prvně, a bude-li schválen, další jsou nehlasovatelné; nebude-li odsouhlasen, další se zase nemusejí hlasovat, jsou nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to jiný postup než u § 23. Tam byly dílčí úpravy a změny. Vy žádáte o kompletní vypuštění bodu A5 z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, tudíž je legitimní, abychom hlasovali o vás. Jestliže se vypustí, tak už nemáme o čem hlasovat. Jestliže se nevypustí, budeme hlasovat o návrhu pana poslance pod písm. F3, což je pan poslanec Klas, a poté teprve zpět o A5. Já si myslím, že logika věci takto vyznívá, a tak tento návrh zazněl v proceduře, skutečně ho mám pečlivě poznačen.

Pane zpravodaji, doporučuji, abychom hlasovali o písmenu G2 pana poslance Havlíčka.

 

Poslanec Petr Koháček: Stanovisko záporné. (Navrhovatel rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 544 z přítomných 171 poslanců pro 30, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Budeme hlasovat o návrhu F3 poslance Klase.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Který v § 42 odst. 1 včetně poznámky pod čarou x) zní: Novelizační bod 5 usnesení výboru pro obranu a bezpečnost § 42 atd. Stanoviska?

(Obě záporná.)

Ještě pro ty, kdo nemají před sebou tisk. Tento § 42 zní: U poslanců a senátorů s výjimkou členů kontrolních orgánů podle zvláštních zákonů - odkaz x) - se bezpečnostní prověrka neprovádí.

 

O tomto rozhodneme hlasováním. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 545 z přítomných 171 poslanců pro 89, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o písmenu A5 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu poslance Klase.

 

Poslanec Petr Koháček: Ne, já se domnívám, že teď jsme přijali znění, které nahradilo znění odstavce A5, a A5 je tím pádem nehlasovatelný. Na to jsem také upozorňoval ve svém úvodním slově návrhu procedury. Byl-li přijat návrh poslance Klase, je nehlasovatelný návrh A5.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Souhlasím, protože je to pouze zpřesnění, kdy základní návrh byl: u poslanců a senátorů se bezpečnostní prověrka neprovádí.

Tím jsme se vyrovnali s komplexním návrhem pod písmenem A a můžeme hlasovat o návrhu pod písmenem B jako celek. Pokud tento návrh bude přijat, budou nehlasovatelné - pane poslanče?

 

Poslanec Petr Koháček: A8 a část čtvrtá 1 a 3 bez návětí. Upozornil jsem, že návětí tam zůstane, pokud následně přijmeme návrh poslance Koudelky, i kdybychom vypustili potom - nebo nemohli hlasovat o stávajícím návrhu z výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, ale A8 jsme jako celek již schválili v návrhu výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, děkuji. Tím, že jsme otočili proceduru, tím pádem je podle mého názoru podle nové procedury a podle nového postupu návrh poslance Houzáka nehlasovatelný. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP František Brožík: I já jsem toho přesvědčení, protože jsme odsouhlasili A jako celek bez bodu A3 a A5, tudíž A8 je již schválen. Tím bychom měli přikročit k hlasování o bodu C jako o celku. Stanoviska?

(Navrhovatel i zpravodaj doporučují.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 546 z přítomných 171 poslanců pro 165, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Doktora pod písmenem H. Moje stanovisko je mírně doporučující. (Navrhovatel: Mírně doporučující.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 547 z přítomných 172 poslanců pro 126, proti 33. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Koudelky pod písmenem I jako o celku s tou legislativní úpravou, kterou přednesl a kterou jsme už schválili. Je to jiná tematika. Stanovisko mírně doporučující. (Navrhovatel má stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 548 z přítomných 172 poslanců pro 165, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Pane předsedající, teď se domnívám, že je načase rozhodnout o tom, jak budeme vnímat podmíněný návrh pana místopředsedy Langera, který si chtěl zjistit, zdali jsem v úvodu neporušil námi schválenou proceduru a zdali bychom neměli přerušit projednávání, nebo respektive jestli už je k dispozici - předpokládám, že ne - stenozáznam. To je asi věc, kterou bychom teď měli rozhodnout.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přihlásil se pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já to nechci komplikovat. Respektuji výsledek hlasování, jen chci Poslanecké sněmovně sdělit, co jím rozhodla. Rozhodla o tom, že každý, vůči kterému je vedeno trestní stíhání, které například může skončit odložením té věci, každý, kdo se dopustil dopravní nehody, tedy nedbalostního trestného činu, má jednou provždy konec šance a nadějí na to, získat bezpečnostní prověrku. Pokud toto ti, kteří hlasovali pro to, aby § 23 tam nebyl, chtěli, tak toho dosáhli.

Stejně tak v případě § 42 dosáhli toho, že ministr vlády, který má přístup do otevřených svazků Bezpečnostní informační služby, nepotřebuje prověrku, zatímco poslanec, který do nich má vstup, prověrku potřebuje, a současně jste také tím schváleným pozměňovacím návrhem schválili výjimečné postavení ostatních poslanců, protože u vás všech se nikdy nebude provádět bezpečnostní prověrka. Tak jste to schválili. Já to ale respektuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP