(10.10 hodin)

Poslanec Petr Koháček: Tím pádem zde zůstává jediný návrh, protože já se s návrhem pana místopředsedy Langera ztotožňuji. To znamená, že bychom nejprve hlasovali o celém znění usnesení výboru kromě bodu 3 usnesení výboru a kromě bodu 5 usnesení výboru. Potom by procedura pokračovala tak, jak byla původně navržena, ovšem s tím, že by předcházely legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Jako první hlasování budou legislativně technické úpravy, poté o celém návrhu výboru pro obranu a bezpečnost pod písm. A bez bodu A3, A5, poté pozměňovací návrhy k bodům A3. Pokud neprojdou, bude hlasováno o bodu A3, poté o pozměňovacích návrzích F3 k § 42 pod bodem G2. Pokud neprojdou, bude hlasováno o bodu G2. Poté o B o celku, C o celku atd., jak už bylo jednou řečeno.

Má ještě někdo námitky k této proceduře? Pokud nejsou námitky, dovolím si vás požádat o hlasování.

 

Kdo souhlasí s touto procedurou, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 z přítomných 168 poslanců pro 151, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane kolego, přednášejte návrhy a stanoviska. Budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Ano. Jak jsme si schválili v proceduře, nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, které přednesli poslanci Houzák a Koudelka, a zároveň v tom bude obsaženo hlasování o zpřesnění návrhu poslankyně Buzkové. Můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Stanoviska?

 

Poslanec Petr Koháček: Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatele rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 z přítomných 171 poslanců pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Tím pádem budeme nyní hlasovat podle návrhu paní místopředsedkyně Buzkové samostatně o bodu 3 usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, jinými slovy o novém návrhu § 23. Nebude-li tento návrh přijat, stanou se nehlasovatelnými body D, F1, F2, G1 a A3.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Špatně, pane zpravodaji. Odsouhlasili jsme, že nejprve budeme hlasovat o A jako o celku bez A3, A5.

 

Poslanec Petr Koháček: Ano, opačně, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže celý komplexní pozměňovací návrh pod písm. A bez bodů A3 a A5, to znamená bez § 23 a § 42. Stanovisko zpravodaje souhlasné, navrhovatele souhlasné.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 542 z přítomných 171 poslanců pro 146, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji a ještě jednou se omlouvám. Byl jsem o krok dopředu.

Nyní budeme hlasovat o bodu 3 samostatně. Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 543 z přítomných 171 poslanců pro 58, proti 104. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Koháček: Návrh nebyl přijat. Tím jsme se ovšem jedním hlasováním vyrovnali s celým § 23. Takže další návrhy jsou nehlasovatelné. Dostáváme se k § 42, to znamená -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane místopředsedo, samozřejmě že vám udělím slovo, ale procedura byla takhle, protože není k čemu podávat pozměňovací návrhy, pokud § 23 nebude existovat v tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pardon, já se velmi omlouvám, ale já jsem si jist, že procedura, o které jste nechal hlasovat, pane místopředsedo, zněla, že se nejprve hlasuje o pozměňovacích návrzích k § 23 a poté o § 23. Nebudu se přít, nicméně požádám Kancelář sněmovny, aby mně přinesla stenozáznam, a uvidíme, jaký z toho budeme vyvozovat závěr.

 

Poslanec Petr Koháček: Teď ještě nepodáváte návrh na zpochybnění porušení schválené procedury? Já jsem případně ochoten to akceptovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, vy akceptujete vždy návrhy pana místopředsedy Langera. Pak v tom máme takovéto zmatky.

 

Poslanec Petr Koháček: Já si myslím, že se můžeme věnovat dalším bodům, které nejsou vázané na § 23, a v případě, že se ukáže, že jsem porušil sám sobě navrženou proceduru, tak může dojít ke zpochybnění před závěrečným hlasováním a můžeme se vrátit k proceduře na začátku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zřejmě pokud bude nutné, budeme muset tento bod přerušit před závěrečným hlasováním a počkat na steno. Pánové, steno se sepisuje během 30 - 40 minut. Já si myslím, že pan kolega Žižka právě měl zájem, aby se nejdříve hlasovalo o pozměňovacím návrhu pana poslance Klase proti celkovému § 23, ale v momentě, kdy pan místopředseda navrhl, že se bude nejprve hlasovat o "áčku" a poté samostatně o § 23, pan poslanec Žižka tento návrh stáhl. Já si myslím, že postupujeme korektně podle toho, jak jsme to schválili.

Poprosil bych, abychom pokračovali v dalším hlasování, a to je bod pod č. 3 G2, který je zase onen inkriminovaný § 42.

 

Poslanec Petr Koháček: Já jsem tady zaslechl z pléna zpochybňující hlasy, ale nikdo je oficiálně nevznesl. Pane předsedající, obávám se…

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, u § 23 je ovšem ten samý problém, že se musí rozhodnout, o čem se má hlasovat nejdřív. Pravděpodobně by bylo nejlepší to chvíli přerušit a vyjasnit, jak co bylo schváleno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, v proceduře mám pečlivě zaznamenáno, že jako třetí hlasování budeme hlasovat o bodu G2, který je inkriminován k § 42. Pokud tento nebude přijat, můžeme hlasovat o F3, pokud bude přijat, je F3 nehlasovatelný a poté budeme hlasovat o písm. A5. Tento postup u tohoto paragrafu mám přesně poznačený, protože byl podstatně jednodušší než všechny podmiňující návrhy u § 23.

Pane zpravodaji, předneste návrh, o čem budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Rozumím tomu tak, že návrh pana poslance Exnera na přerušení neberete jako návrh procedurální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec nedal procedurální návrh. Pan poslanec řekl, že by doporučil přerušení. Já se ještě zeptám. Pane poslanče, trváte na přerušení? Netrvá. Děkuji. Budeme pokračovat.

 

Poslanec Petr Koháček: Dobře. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. G2. V případě, že bude přijat, stane se nehlasovatelným F3 poslance Klase. Stanovisko zpravodaje záporné, navrhovatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Paní a pánové, mohlo by dojít k omylu. My nebudeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G2, který zní "vypouští se z usnesení výboru A5". Budeme hlasovat o části usnesení výboru A5. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Petr Koháček: Není to tak, protože my jsme přijali ve druhém čtení usnesení, že projednáváme tisk ve znění výboru pro obranu a bezpečnost. Teď jsme to nechali otevřené.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Já myslím, že musí zpravodaj vyjasnit věcnou stránku problému, aby každý poslanec přesně věděl, jakou vůli vyjadřuje hlasem pro a jakou vůli hlasem proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP