(10.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče. Skutečně bych poprosil kolegy na pravé straně spektra, pana poslance Nečase, Němce i pana poslance Cyrila Svobodu. Tady nahoře není vůbec slyšet, co předkladatel sděluje sněmovně, natož abyste to slyšeli vy, kteří se bavíte. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Koháček: Takže ještě jednou. Dámy a pánové, závěrem bych chtěl ujistit, že návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost nejsou podány ve prospěch zvýšení moci žádné z našich zpravodajských služeb ani NBÚ, ale výhradně v zájmu bezpečnosti a důvěryhodnosti České republiky. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Přistoupíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a stanoviska k nim. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Koháček: Dovolím si vám navrhnout tento postup pro hlasování o pozměňovacích návrzích obsažených ve sněmovním tisku 1000/4. Doporučuji, abychom jako první bez ohledu na výsledek finálního hlasování hlasovali najednou o všech legislativně technických úpravách, které zde přednesli poslanci Houzák a Koudelka. Doporučuji souběžně hlasovat i o upřesnění návrhu paní místopředsedkyně Buzkové v jednom hlasování jako začátek.

Dále navrhuji, abychom se nejprve, až budeme mít toto za sebou, vypořádali s problematikou § 23, a to takto. Nejprve bychom hlasovali podle návrhu poslankyně Buzkové o § 23, tak jak je obsažen v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, a pokud bude tento návrh přijat, resp. bylo by odmítnuto znění výboru pro obranu a bezpečnost, staly by se nehlasovatelnými návrhy poslance Grosse pod písmenem D, návrhy poslance Klase pod písmenem F1 a F2 a návrh poslance Havlíčka pod písmenem G1. Nebude-li návrh poslankyně Buzkové přijat, resp. potvrdíme stanovisko výboru pro obranu a bezpečnost, hlasovali bychom o návrhu poslance Klase pod písmenem F2. Bude-li přijat tento návrh, stanou se nehlasovatelnými návrhy poslance Grosse pod písmenem D a poslance Havlíčka pod označením G1. Nebude-li přijat návrh poslance Klase pod písmenem F2, budeme jednotlivě hlasovat o návrzích poslance Grosse, přičemž hlasováním o návrhu D2 se stane nehlasovatelným identický návrh poslance Havlíčka pod písmenem G1. Poslední hlasování k problematice § 23 bude hlasování o návrhu poslance Klase pod označením F1.

Dále bychom se vyrovnali s problematikou § 42, a to nejprve hlasováním o návrhu poslance Havlíčka pod označením G2, který navrhuje novelu § 42 z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost zcela vypustit a ponechat v zákoně stávající znění. Jeho přijetím by se stal návrh poslance Klase označený jako F3 nehlasovatelný. Nebude-li však přijat návrh poslance Havlíčka, budeme hlasovat o návrhu poslance Klase pod písmenem F3. Dále budeme hlasovat o návrhu poslance Houzáka pod písmenem B jako o celku. Bude-li jeho návrh přijat, stanou se nehlasovatelnými body z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost pod označením A8 a část čtvrtá, která novelizuje zákon o státním zastupitelství, a to body 1 až 3, přičemž část čtvrtá s návětím by v usnesení zůstala v případě, že přijmeme návrh poslance Koudelky pod písmenem I.

Dále bychom hlasovali o návrhu poslance Vymětala pod písmenem C jako o celku, pak by následovalo hlasování o návrhu poslance Doktora pod písmenem H jako o celku a dále jako o celku o návrhu poslance Koudelky pod písmenem I. Nakonec bychom hlasovali o komplexním návrhu výboru pro obranu a bezpečnost pod písmenem A, ve znění případně přijatých pozměňovacích návrhů. Poté už bychom mohli přijmout závěrečné usnesení.

To je celý návrh procedury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane navrhovateli. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Jan Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nechci komplikovat už tak složitou situaci, nicméně se domnívám, že bychom měli v prvé řadě hlasovat o návrhu pod písmenem F pana poslance Klase, protože ten se podstatnou měrou dotýká toho kontroverzního § 23. Jestli jsem dobře rozuměl, tak paní poslankyně Buzková žádá, aby se hlasovalo o § 23 samostatně, to znamená rozuměl jsem tomu tak, že je to potom ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Dovolte mi, abych splnil proceduru. Vznáším námitku proti návrhu a žádám, aby bylo za prvé hlasováno podle návrhu poslance Klase, čili návrhu pod písmenem F, a pak následně tak, jak navrhoval pan poslanec Koháček. Teprve závěrečné hlasování by mělo být to, co navrhla paní kolegyně Buzková.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane kolego, pan zpravodaj navrhl na základě požadavku paní kolegyně Buzkové, abychom o pozměňovacím návrhu pod písmenem A3, což je onen § 23, hlasovali samostatně. Pokud bude přijat, budou návrhy pana Grosse, pana Klase a pana Havlíčka nehlasovatelné. Pokud by byl přijat, jsou tam potom pozměňovací návrhy pod písmenem F2, D, G1 atd.

Já jsem pouze, paní kolegyně, komentoval návrh, který předložil pan zpravodaj. Pokud tedy je námitka proti hlasování, pan kolega Žižka ji přednesl, ať se k tomu vyjádří pan zpravodaj a budeme o tom hlasovat.

Hlásí se pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, doporučuji úplně opačný postup, který bývá zvykem. Máme vzít za základ usnesení výboru pro obranu a bezpečnost bez § 23, tak jak bylo navrhováno samostatné hlasování. Potom by bylo samostatné hlasování o § 23, poté o pozměňovacích návrzích k § 23 a pak pozměňovací návrhy ke zbytku usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Myslím, že toto je běžná procedura.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Máme tady tedy tři návrhy procedury. Ještě se hlásí pan zpravodaj Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Děkuji. S návrhem místopředseda Langera bych souhlasil s malou korekturou. Ještě bychom museli z toho komplexního hlasování vyjmout § 42, který k sobě má dva pozměňovací návrhy. Takže § 23 a § 42 bych vybral s tím, že o ostatním bychom hlasovali jako o prvním a pak by procedura pokračovala. Nemohu se ovšem ztotožnit s návrhem ctěného kolegy Žižky, protože ten narušuje celou proceduru a pojímá ji z jiného hlediska, takže v případě, že by kolega Žižka na ní trval, nezbude, než rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, rozhodneme hlasováním o návrhu, který předložil pan kolega Žižka k § 23 pod písmenem A3. Ještě se hlásí pan poslanec Žižka.

 

Poslanec Jan Žižka: Dámy a pánové, pokud Poslanecká sněmovna přijme technologii, pokud to tak nazvu, pana místopředsedy Langera, tak bych stáhl svůj návrh. Myslím, že to je řešení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan kolega sdělil, že pokud bude přijat návrh pana místopředsedy Langera, to znamená nejprve o A bez § 23 a § 42, pan poslanec Žižka stáhne svůj procedurální návrh k hlasování o § 23 a napřed k pozměňovacímu návrhu pana poslance Klase.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP