Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
27. března 2002 v 9.00 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně a poslanci, pane místopředsedo vlády, pane ministře, zahajuji desátý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá nebo má vydánu náhradní kartu. Jako první se přihlásil pan poslanec Lang, který má náhradní kartu č. 4.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Vlastimil Aubrecht - hospitalizace, Augustin Bubník - hospitalizace, Květoslava Čelišová - nemoc, Monika Mihaličková - zdravotní důvody, Jiří Papež - nemoc, Evžen Snítilý - nemoc, Jaromír Kohlíček - neslužební cesta do Jihoafrické republiky, doprovod rodné matky, Štěpová Vlasta - jednání stálého výboru Poslanecké sněmovny Rady Evropy v Petrohradě, Štrait Jaroslav - rodinné důvody, Matějů Petr - zdravotní důvody.

Na dnešní den se omlouvá pan místopředseda vlády Vladimír Špidla - zahraniční pracovní cesta a od 15.30 hodin místopředseda vlády Miroslav Grégr - přijetí oficiální zahraniční delegace.

Technické sdělení: pan poslanec Plánička má náhradní kartu č. 2 a pan poslanec Vávra má náhradní kartu č. 5.

Dnešní jednání zahájíme včera přerušeným bodem 115, kterým byl návrh poslanců Evy Dundáčkové a dalších na novelu zákona 337/1991 Sb., o správě daní a poplatků. Poté budeme pokračovat bodem 143, který jsme si předřadili, tj. zpráva o měnovém vývoji České republiky. Poté bychom pokračovali dalšími návrhy zákonů ve třetím čtení tak, jak jsem včera večer oznámil - 118, 119, 122, 123, 124 a tak dále.

Připomínám, že jako první bod odpoledního jednání jsme zařadili bod 94 - třetí čtení, což je záležitost Komise pro cenné papíry.

Chtěl bych upozornit, že vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli tuto 47. schůzi přerušit do úterý 9. dubna, uplyne mezitím lhůta pro projednání návrhů zákonů, které nám vrátil nebo zamítl Senát. Jedná se o tyto návrhy zákonů: odškodnění odvlečených osob - sněmovní tisk 855/6; o Českém rozhlasu - sněmovní tisk 976/4; živnostenský zákon - sněmovní tisk 991/4; o veřejném zdravotním pojištění - sněmovní tisk 999/4; o silniční dopravě - sněmovní tisk 1007/4; o poplatcích za udržování patentů - sněmovní tisk 1019/3; o válečných veteránech - sněmovní tisk 1093/3; o státní sociální podpoře - sněmovní tisk 1055/2. Navrhuji proto, abychom tyto návrhy zákonů projednali jako první body úterního jednání 9. dubna od 10.00 hodin. O tomto návrhu rozhodneme nyní okamžitě hlasováním.

Než poté přistoupíme k pevně zařazeným bodům, požádám ještě předsedu volební komise, aby se ujal slova a seznámil nás s výsledky prvního kola včerejší tajné volby.

Pane poslanče, nejdříve ale odhlasujeme procedurální návrh na zařazení zákonů vrácených nebo zamítnutých Senátem na 9. dubna na 10.00 hodin.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 z přítomných 128 poslanců pro 100, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní prosím pana poslance Jana Vidíma, předsedu volební komise, aby nás seznámil s průběhem šesti tajných voleb. Prosím, pane poslanče. Ostatní kolegyně a kolegy prosím o elementární ztišení v Poslanecké sněmovně.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane přesedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky tajných voleb, které proběhly včera vpodvečer.

 

Při volbě členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky (bod 131) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 158 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslankyni Ludmilu Brynychovou bylo odevzdáno 39 hlasů, pro poslance Jiřího Drdu byly odevzdáno 102 hlasy, pro poslance Jana Grůzu bylo odevzdáno 55 hlasů, pro poslance Pavla Peška byly odevzdány 44 hlasy, pro poslankyni Olgu Sehnalovou byly odevzdány 93 hlasy.

Konstatuji, že v prvním kole byli zvoleni členy Dozorčí rady Pozemkového fondu paní Olga Sehnalová a pan Jiří Drda. Do druhého kola postupují paní a pánové Pavel Pešek, Jan Grůza a Ludmila Brynychová.

 

Při volbě členů prezidia Pozemkového fondu České republiky (bod 130) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 157 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro poslance Martina Kocourka byly odevzdány 102 hlasy, pro poslance Václava Grünera byl odevzdán 71 hlas. Konstatuji, že v prvním kole byl zvolen členem prezidia Pozemkového fondu pan Martin Kocourek, do druhého kola postupuje pan Václav Grüner.

 

Při volbě člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (bod 134) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 158 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jiřího Havlíčka bylo odevzdáno 20 hlasů, pro pana Pavla Hojdu byl odevzdán 21 hlas, pro pana Libora Ježka 41 hlas a pro pana Františka Vnoučka byly odevzdány 52 hlasy. V prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují pánové František Vnouček a Libor Ježek.

 

Při volbě člena Nejvyššího kontrolního úřadu (bod 129) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 157 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro kandidátku Zdeňku Profeldovou bylo odevzdáno 95 hlasů. V prvním kole byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního úřadu paní Zdeňka Profeldová. Tím tato volba končí.

 

Při volbě členů Dozorčí rady Vinařského fondu (bod 133) bylo vydáno 158 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 158 platných i neplatných hlasovacích lístků.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Václava Grulicha bylo odevzdáno 116 hlasů, pro pana Josefa Kaňu bylo odevzdáno 97 hlasů, pro pana Pavla Kováčika byly odevzdány 82 hlasy, pro pana Ladislava Skopala bylo odevzdáno 108 hlasů, pro pana Pavla Suchánka bylo odevzdáno 128 hlasů, pro pana Stanislava Vyskočila bylo odevzdáno 105 hlasů a pro pana Milana Zunu bylo odevzdáno 119 hlasů.

Konstatuji, že členy Dozorčí rady Vinařského fondu byli zvoleni pánové Václav Grulich, Josef Kaňa, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal, Pavel Suchánek, Stanislav Vyskočil a Milan Zuna. Tím tato volba končí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP