(9.50 hodin)
(pokračuje Beneš)

Dohadují se ti, kteří ještě nevědí, jak příští týden dopadne ve třetím čtení hlasování o tom, pro které razítko se kam bude chodit.

Musím se omluvit občanům Tišnovska. Netroufám si hlasovat o tomto návrhu prostě proto, že nevím, jaký dopad bude znamenat příští týden přijatý návrh zákona o rozdělení kompetencí stávajících okresních úřadů.

Je mi velmi líto, že ministr vnitra, který v roce 1999 slíbil, že předloží do sněmovny všech tuším že 190 žádostí jednotlivých obcí na přeřazení mezi kraji, tak neučinil. Je mi velmi líto, prostřednictvím pana předsedajícího vzkazuji panu hejtmanovi, že si nejsem stoprocentně jist změnou hranic v tomto případě. Jediné, čím jsem si stoprocentně jist je, že nikdy nelze docílit souhlasu obou krajů v případě změny hranic, a proto prosím, abychom se vzájemně nemátli, abychom rozpravu ukončili, a ti kteří, jsou rozhodnuti, jak budou příští týden hlasovat, ať především uvažují a přemýšlejí o tom, která razítka se budou kam přesouvat, aby občané věděli, tak jak říkal pan ministr Schling, kam pro které razítko jezdit budou. Byl bych rád, aby pro něj jezdit nemuseli jezdit vůbec.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Mám pocit, že parcelování republiky je téma, kterému rozumí skoro každý, alespoň tak soudím podle četnosti dalších přihlášek.

Slovo má pan kolega Matulka, připraví se pan poslanec Grůza, Grulich, Skopal a Martínek.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Jenom malinkou poznámku. Kandidát na poslance za kraj Vysočina stávající ministr Schling se zde dovolával svědectví těch, kteří tu byli, když se stanovovaly hranice krajů. Pan ministr Schling tvrdil zcela s naprostou jistotou, že tehdy nebylo možno použít jiný stavební materiál než okresy. To samozřejmě pravda není. Bylo možno použít i jiný stavební materiál. Potíž byla v tom, že ne každý si to dovedl vůbec představit, že by se použil jiný stavební materiál. Samozřejmě že se mohl použít, pravda to není. Je jenom potíž, komu není shůry dáno, tomu není pomoci. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan kolega Karel Vymětal zde hovořil o tom, že by toto rozhodnutí o převodu a změně hranic krajů měla učinit především krajská zastupitelstva, kterých se to dotýká, tzn. zastupitelstvo Jihomoravského kraje a zastupitelstvo kraje Vysočina. Mně to připadá, jako kdyby zastupitelstva obcí byla majetkem těchto krajů, ale tak tomu přece není. Tato zastupitelstva jsou svéprávné orgány volené z voleb a ve volbách dostala mandát k tomu, aby rozhodovala za občany. A jestliže se tato zastupitelstva dotčených obcí rozhodla, že chtějí změnit administrativní hranici kraje a patřit ke kraji jinému, vedlejšímu, je to jejich svéprávné rozhodnutí. Takže zastupitelstvo Jihomoravského kraje neučinilo nic jiného, než že toto jejich svéprávné rozhodnutí vzalo za své a předložilo návrh zákona.

Ale chtěl jsem hovořit spíše o něčem jiném a to je o termínu, kdy se toto rozhodnutí má učinit, jestli sněmovna má rozhodnout ještě v tomto volebním období, anebo jestli je doba příhodnější v dalším volebním období.

Ptám se - kdy jindy než právě v tomto období, v tomto časovém úseku, kdy sněmovna rozhoduje o reformě veřejné správy, kdy odsouhlasila již pověřené obce třetího typu, kterým budou následně vytvořeny jejich volební obvody? A na tyto volební obvody budou převáděny také jednotlivé agendy. Kdy jindy než právě v této době, abychom ušetřili náklady na převody agend, je lepší z prosta do prosta, jak se říká, a v jednom rozhodnutí převést tyto agendy z okresních úřadů přímo na nově pověřené obecní úřady, přímo do míst, která budou toto území spravovat?

Jestliže tyto obce chtějí spadat pod okres Tišnov, tak samozřejmě je lepší, když okres Tišnov už v této době bude vytvořen se svými hraničními obvody, které respektují přání obcí, a budou převedeny i následně agendy v tomto období na tyto pověřené obce třetího typu. Domnívám se, že právě v této době je čas, abychom toto rozhodnutí učinili, nikoliv až za dva, za tři, čtyři roky, protože pak tu samozřejmě bude další diskuse, budou volby do krajů a dá se říci, že každé dva roky zde budou nějaké volby, které vždycky budou nějak ovlivňovat rozhodnutí nás, Poslanecké sněmovny.

Přimlouvám se, abychom skutečně tento zákon přijali, postoupili ho dále a zkrátili lhůtu pro jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Grulich, připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, měl jsem obavy, že se předloha tohoto návrhu zákona opět stane předvolebním evergreenem, a bohužel se tak do značné míry stává. Myslím, že je to zbytečné. Vykládat z tohoto místa nesmysl, že se dneska dohadují ti, kteří prosadili 14 krajů, je více než nesmysl.

Panu poslanci Benešovi musím připomenout, že to byl nejnižší počet krajů, na který ODS byla ochotna přistoupit. Jinak jich navrhovali 17, 27, a dokonce i 81. Taktéž podobně bych se mohl vyjádřit k paní poslankyni Němcové, ale je to zbytečné.

Pan poslanec Beneš říká, že zde bývalý ministr vnitra v roce 1999 slíbil, že předloží návrh. O rok se spletl. Já jsem to prohlášení tady učinil v prvních jarních měsících roku 2000. Tento materiál jsem skutečně nechal připravit, ale protože jsem 4. dubna z ministerstva odešel, tak pochopitelně nebylo možné, abych ho jako tehdejší ministr předložil. Pokud vím, tak můj nástupce ten materiál předkládal ve vládě, ale jeho další osudy neznám.

Pravdu má v tom a s tím souhlasím, že by bylo lepší, kdyby byl této sněmovně předložen ucelený, komplexní materiál týkající se všech krajů. Protože podobných sporných bodů, jako je předloženo v tomto návrhu zákona, je více. Připomenu Moravskotřebovsko, Jevíčsko a mohl bych pokračovat dál, to vy znáte. Ale jestliže nedošlo podle mých představ ke komplexnímu návrhu, zřejmě nezbývá, než tuto otázku řešit postupně. Přikláním se k argumentům, které zde přednesl pan kolega Grůza, protože odkládat už připravený návrh, byť je z hlediska celostátního dílčí, vidím jako zbytečné, protože jakmile budou převedeny pravomoci, a tím přesunuty agendy na pověřené obce, samozřejmě přesun těch jednotlivých obcí a území bude komplikovanější. Strašit tím, že nebude regál nebo poloregál nebo půl místnosti na katastrálním úřadě nebo pro katastrální mapy, pokládám za nesmyslné. To je skutečně taková podrobnost, která rozhodující roli nikdy hrát nebude.

Takže se přimlouvám za to, aby už bez dalších emocí tento návrh byl postoupen do dalšího čtení, aby byla zkrácena lhůta pro jeho projednávání s tím vědomím, že příští sněmovna nepochybně bude řešit další přesuny dalších území, protože tak jak bylo rozděleno stávající území České republiky do 14 krajů s tím, že platnost má území takové, jak je vymezeno stávajícími okresy, určitě není optimální a bude nutno tento úkol v budoucnosti postupně řešit.

Každý jsme odněkud, ale respektujme to, že nejde jenom o razítka. Nejde jenom o to, který pověřený úřad bude občanovi dávat razítko a kde bude občan vyřizovat své záležitosti. Ale jsou tu spádové oblasti zdravotnické, školské, kulturní, soudní, policejní atd. A tam už občan bude mít co činit, tam bude muset směřovat. Jsou to i spádové oblasti zaměstnanecké i vybudované spoje dopravní, takže nehovořme jenom o razítku, protože razítko je v tomto případě podružná věc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP