(9.10 hodin)
(pokračuje Juránek)

Vláda samozřejmě řešila větší výsek, než který je v tom našem zákoně, ale podotýkám, že tento vládní návrh byl vládou doporučen - č. 1161. V tom novém vyjádření k tomuto našemu návrhu je stanovisko vlády neutrální.

Musím však říci, že skutečně se ten návrh od toho vládního v té naší části liší v té věci, kterou bych na závěr své řeči chtěl zdůraznit. Liší se tím, že jde o záležitost, která neřeší problémy Jihomoravského kraje, ale problémy obcí, které jsou v přirozeném regionu, a v současné době i mikroregionu Tišnovsko, který mimochodem připravuje projekty pro získání peněz z Evropské unie, a současně tento návrh je přáním lidí, kteří v tomto regionu žijí. Ten návrh je skutečně podpořen i geograficky a prosím, abyste se na hranice tohoto kraje dobře podívali.

Jestli tedy chcete dnes vyhovět vůli občanů, kteří vás zvolili, máte mimořádnou příležitost. Děkuji vám za pozornost.

(Potlesk v pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane hejtmane. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové. Připadl mi nelehký úkol, abych se jako zpravodaj vyjádřil k návrhu zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění vymezení hranic krajů. Mělo by být lépe řečeno kraje, protože se týká kraje jednoho.

Pokud mám posuzovat tento tisk, nemohu, než se vrátit k tomu, že jsme zde před časem měli vládní návrh, který se touto záležitostí zabýval. Návrh, který řešil tuto záležitost komplexně, návrh, který vycházel z usnesení zastupitelstev, návrh, který vycházel z toho, že Ministerstvo vnitra se zeptalo všech obcí v České republice, zda jim stávající hranice krajů vyhovují, či nikoli. A právě na základě sdělení několika obcí a zhruba asi tří regionů, mikroregionů, byl potom vypracován vládní návrh, který jsme zde měli před sebou a který bohužel byl zamítnut hned v prvním čtení.

Když jsem se snažil tehdy bojovat za to, aby sněmovna laskavě byla tak laskavá a dala tomuto návrhu možnost, aby byl projednán řádně ve výborech, tak jsem argumentoval především tím, jakým způsobem vznikly kraje, resp. jakým způsobem byla dělána reforma z roku 1960. A jak zcela neuvěřitelným způsobem, který nemá v dějinách našeho státu a práva obdoby, zasáhla do vývoje některých regionů, rozdělila po staletí se rozvíjející oblasti. A mezi tyto oblasti bezesporu patří i Tišnovsko, o kterém tady hovořil pan hejtman.

Nicméně sněmovna rozhodla, jak rozhodla. Jsem přesvědčen a nakonec i tento návrh bohužel potvrzuje moje přesvědčení, že to rozhodnutí nebylo moudré. Nebylo moudré proto, že se tak mohla dát příležitost obcím, které změnu chtějí, a mohla se tato etapa také tím zakončit. Tím, že tento návrh byl smeten způsobem, jakým byl smeten, se jenom otevírá Pandořina skříňka a lze očekávat, že čas od času tu na pomezí Vysočina a Brněnský kraj nebo Jihomoravský kraj nebo také na oblastech Pelhřimovska a celé řady dalších území se mohou objevovat nové a nové návrhy.

Myslím, že pro vznik nových krajů není nic horšího, pokud by se měly zabývat pouze svými hranicemi. Kraje, mají-li splnit to, co do nich autoři reformy a ti, kteří si přejí, aby kraje vznikly - a přáli, aby kraje vznikly -, vkládali, je především, aby byl vyřešen ekonomický růst, aby vznikly regiony, které budou schopny řešit mikroregionální problémy, které v rámci celého státu řešeny být nemohou.

Návrh, který máme před sebou, tedy řeší jenom část. Vychází sice z vládního návrhu, nicméně jej úplně nerespektuje a jsou zde minimálně dvě obce, jejichž zařazení či nezařazení do tohoto seznamu je velmi problematické a problematicky také samozřejmě může potom vyvolávat problémy při případné realizaci. Na druhé straně musím konstatovat, že jsou to problémy, které jsou řešitelné ve druhém, resp. ve třetím čtení.

Musím říci, že mě pan hejtman teď trochu ještě zmátl více, protože v tom svém projevu, nevím, jestli vědomky, nebo nevědomky, nám tady sdělil, že vlastně nepředkládá tento tisk zastupitelstvo Jihomoravského kraje, ale obce. Obce samozřejmě nic takového učinit nemohou. A myslím si, že jestli zastupitelstvo Jihomoravského kraje takto rozhodlo, tak pak by mělo stát za svým názorem a mělo by tedy sdělit, že je to názor jihomoravského zastupitelstva.

Pro obce, které jsou jmenovány tady v tomto tisku, je zcela určitě problémová záležitost, že jejich přirozený region je vlastně rozdělen na dvě poloviny. Z toho všeho, co jsem tady řekl, a s výhradami, které jsem řekl, ty mě vedou k tomu, abych nenavrhl zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení, ale doporučil jej, aby se jím zabývaly příslušné výbory, i když je třeba upozornit také na to, že čas, ve kterém je tento návrh podán, je krajně nevhodný a bohužel už předem tady tuto iniciativu dostává do velmi problematické situace.

Byl bych velmi rád, kdyby nový parlament, který se sejde po volbách, se touto problematickou záležitostí zabýval a jednou provždy stanovil pravidla, jakým způsobem se budou problémy a žádosti těchto obcí případně dalších řešit.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP