Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
22. března 2002 v 9.03 hodin

Přítomno: 162 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobrý den. Zahajuji osmý jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a oznámili mi, kdo požádal o komu byla vydána náhradní karta.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Jan Bláha - zdravotní důvody, Jiří Brtnický - nemoc, Čelišová Květoslava - nemoc, Rostislav Čevela - lázeňská hospitalizace, Mandík Josef - hospitalizace, Mihaličková Monika - ze zdravotních důvodů, Paulík Vladimír - vážné rodinné důvody, Talíř Jaromír - nemoc, Radim Turek - účast na schůzi obecního zastupitelstva, Jan Zahradil - zasedání Konventu, Kupčová Jitka, Navarová Světlana, Němec Pavel, Zuna Milan - pracovní cesta do Velké Británie, Milan Ekert, Zdeněk Jičínský, Václav Nájemník, Veronika Nedvědová, Vlasta Parkanová, Pavel Pešek, Alena Svobodová - zahraniční pracovní cesta.

Z vlády se omlouvá ministr Pavel Dostál - pracovní cesta do USA, Miroslav Grégr - vyšetření po úrazu, Jan Fencl - účast na fóru ministrů zemědělství, a Jan Kavan - pracovní cesta do Peru, Mexika a Texasu. Ještě jsem dostal omluvení neúčasti paní poslankyně Miroslavy Vlčkové.

Na dnešní jednání jsme už pevně zařadili body 59, 116 a 117. Těmi se budeme zabývat v tomto pořadí - 59, 116 a 117. Poté bychom pokračovali bodem 39 a po těchto čtyřech bodech, přibližně do 12. hodiny, by následoval blok třetích čtení. Po tomto bloku bychom projednávali body v bloku "Zprávy, návrhy a další body" s tím, že prosím zástupce jednotlivých poslaneckých klubů, aby se pokusili dohodnout na své představě o průběhu a konci dnešního jednacího dne. Tedy zda budeme jednat s přestávkou, nebo bez přestávky a do kolika hodin. Ještě jednou opakuji: 59, 116, 117, 39 a třetí čtení do zhruba 12. hodiny a potom zprávy a další body.

 

Prvním bodem dnešního jednání je

 

59.
Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona,
kterým se mění vymezení hranic krajů
/sněmovní tisk 1213/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1213/1. Předložený návrh odůvodní hejtman Jihomoravského kraje pan Stanislav Juránek, kterého vítám mezi námi a prosím, aby se hned ujal slova.

 

Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci. Jsem rád, že mohu před vámi stát a zdůvodnit sněmovní tisk č. 1213, který je návrhem zastupitelstva Jihomoravského kraje na změnu hranic krajů. Já si dovolím spolu s vámi na začátek požádat o zamyšlení nad tím, kdo doopravdy předkládá tento návrh.

Tento návrh totiž nepředkládá zastupitelstvo Jihomoravského kraje, ale předkládají to zastupitelstva jednotlivých obcí, které o tuto změnu požádaly. Tady tyto žádosti se sešly téměř ze všech obcí, které jsou uvedeny v tomto sněmovním tisku. Chci říci, že tato záležitost není záležitostí politickou, ale je to záležitost velmi věcná. Ta věcná záležitost spočívá totiž ve všech přirozených vazbách, které tato oblast historicky měla, a také je v současné době uplatňuje.

Zde totiž nejde o to, jestli se mění hranice současných krajů, zde jde o to, jestli je to, nebo není přirozený region. Tento přirozený region je přirozený geograficky a je přirozený kulturně. A jako okres Tišnovsko po většinu času, kdy byly administrativní hranice, takto dohromady fungoval. Pouze čára tužkou administrativní, která se děla při vytváření okresů před 42 lety, rozdělila tento okres na dvě části. A to, co dnes předkládáme vám - a já říkám, že to předkládám jménem zastupitelstev obcí, to znamená těch, kteří jsou nyní ze zákona nejblíže k občanům - tak jde jenom o to, aby se ty dvě části spojily.

My jsme to dokonce deklarovali i při schvalování tohoto materiálu v zastupitelstvu. My máme více než dvojnásobek žádostí obcí, které chtějí k nám do Jihomoravského kraje. My jsme všem vždycky odpovídali, že není možné, abychom my byli ti, kteří o této hranici budou rozhodovat, že to místo je v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Musím říci, že nebylo jednoduché na zastupitelstvu Jihomoravského kraje odmítnout žádosti dalších obcí, ze kterých bych chtěl vyjmenovat obec Dukovany, o které jsem přesvědčen, že je obcí, nad kterou je třeba zvláště přemýšlet a o které nelze vůbec uvažovat v rámci nějakých dohod mezi kraji anebo jenom na základě přání místního zastupitelstva. Přesto však bych byl velmi rád, kdybyste i v tuto chvíli věnovali pozornost tomu, že ani přesnou hranici okresu Tišnov jsme nedodrželi, protože jsme respektovali původní vládní návrh, který jste vy jako poslanci dostali pod číslem 1161, a dle tohoto návrhu jsme se drželi, abychom ponechali přirozený tvar, který současně podpořila před námi vláda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP