Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
15. března 2002 v 9.02 hodin

Přítomno: 167 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, s chutí do toho a pak rychle od toho. Vítám vás na čtvrtém jednacím dnu 47. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, sdělili mi, kdo z vás byl natolik neopatrný, opomnětlivý, že nemá svoji vlastní identifikační kartu a bude zatěžovat aparát Poslanecké sněmovny vydáním náhradní identifikační karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Květoslava Čelišová - nemoc, Rostislav Čevela - lázeňská léčba, Josef Mandík - hospitalizace, Monika Mihaličková - zdravotní důvody, Jaroslav Perger - nemoc, Bohuslav Sobotka - nemoc, Milan Urban - nemoc, Jaroslav Štrait - rodinné důvody, Miloslav Výborný - bez udání důvodu.

Z vlády neuvidíme na dnešním jednání samotného předsedu vlády, který je na pracovní cestě v Londýně a Barceloně, neuvidíme ani ministra zemědělství Jana Fencla, který dal přednost probíhající schůzi Senátu, neuvidíme ani ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra, který také dal přednost horní komoře, což nás velmi mrzí, neuvidíme ani ministra zahraničních věcí pana Jana Kavana, který je na pracovní cestě v Peru, Mexiku a Texasu. Neuvidíme ani pana ministra financí, který je také v Barceloně, ale oproti tomu máme tu čest přivítat po delší době mezi námi pana ministra bez portfeje Karla Březinu. Jsme rádi, že jsme ho ještě poznali.

Dnešní jednání začneme projednáváním bodů 43 a 44, které byly pevně zařazeny, poté budeme pokračovat blokem návrhů zákonů v prvém čtení, to znamená bodů 54 a dalších. Ještě vás chci informovat a připomenout odpovědným členům jednotlivých parlamentních frakcí, že jako první bod odpoledního jednání jsme zařadili bod č. 98, což je třetí čtení sněmovního tisku 1149, který by měl uvádět ministr kultury Pavel Dostál. Nicméně vzhledem k tomu, že včera nebyly rozdány pozměňovací návrhy, a neuplynula tedy potřebná lhůta ke třetímu čtení tohoto zákona, tento bod nemůže být projednáván. Pokud tedy se pan ministr Dostál chystá navštívit sněmovnu pouze k tomuto bodu, tak mu vzkažte, ať nechodí.

S procedurálním návrhem na úvod se přihlásil pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, hned na úvod pátku bych rád vznesl jeden procedurální návrh, a to návrh na zařazení nového bodu. Nejdříve ho trošku uvedu. Jsme už zvyklí na to, že občas si Poslanecká sněmovna počíná způsobem, kvůli kterému nás tu a tam mají občané za blázny. Docela jim místy i rozumím, jsme na to už zvyklí, ale neměla by žádná extravagance překračovat míru nezbytnou. V Poslanecké sněmovně se však schyluje k takové legislativní extravaganci, nad kterou už skutečně zůstává rozum stát. Jsme zvyklí projednávat občas nějaký zákon a posléze zákon, který na něj navazuje a který například mění nějaké zákony v souvislosti s přijetím onoho základního zákona.

Jistě si všichni z vás vzpomenete, na rozdíl od vlády, že na minulé schůzi nebyl touto sněmovnou přijat vládní návrh zákona o správním řádu, ale přesto vláda, ačkoliv by to bylo logické, nevzala zpět vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu. A protože vláda zřejmě tuto logiku nehodlá sama od sebe akceptovat, proto vystupuji, abych navrhl nový bod programu jednání této schůze, kterým by bylo usnesení Poslanecké sněmovny o tomto znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu za prvé připomíná vládě České republiky, že na 46. schůzi Poslanecká sněmovna nepřijala vládní návrh o správním řádu. Za druhé doporučuje vládě České republiky, aby bez zbytečného odkladu vzala zpět vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu dle sněmovního tisku 1142.

Jestliže vláda sama od sebe racionálně nejedná, pak mým návrhem je pokusit se vládu k racionálnímu jednání přimět usnesením sněmovny.

Pane předsedající, zařazení tohoto nového bodu navrhuji teď hned.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je to zařazení nového bodu, který bych nazval "Připomenutí vládě - usnesení Poslanecké sněmovny". Ještě jednou přečtu.

 

Nejprve rozhodneme o tom, zda tento bod zařadíme na dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 114. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 88 pro návrh 35, proti 41. Návrh nebyl přijat.

 

Vláda bude mít, pane poslanče, nadále krátkou paměť, nebudeme jí nic připomínat.

 

Tím jsme se vypořádali s procedurálním návrhem a myslím, že můžeme přikročit k projednávání pevně zařazeného bodu, kterým je bod č. 43, kterým je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích
a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1090/ - druhé čtení

 

který z pověření vlády uvede ministr Karel Březina. Máte slovo.

 

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. V prosinci minulého roku hlasovala Poslanecká sněmovna o vládním návrhu na rozdělení zbývajících prostředků, které byly vyčleněny pro Nadační investiční fond ve druhé etapě, a o vládním návrhu zákona, novely zákona, o nadacích a nadačních fondech.

Rozdělení nadačního fondu bylo schváleno 126 hlasy pro a 6 hlasů bylo proti. Návrh zákona v prvém čtení prošel 106 hlasy, proti byly pouze 2. Jde tedy podle mého názoru o hlasy jednotlivců a žádná politická strana se v této fázi proti této novele nepostavila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP