(11.00 hodin)
(pokračuje Šustr)

Bylo by to z kapitoly 398, VPS, snížení vládní rozpočtové rezervy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Holáň, připraví se pan poslanec Filip, pak pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, podávám společný pozměňovací návrh poslanců Holáně, Chytky a Kořistky, který zní: zvýšení - kapitola Ministerstva kultury, program 330 410, Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví, kostel sv. Václava v Ostravě - plus 10 mil., snížení - kapitola 398, VPS, snížení vládní rozpočtové rezervy - minus 10 mil. korun.

Požádal jsem o tuto změnu už v loňském roce. Tehdy návrh získal něco přes 50 hlasů, ale také trochu štiplavé komentáře, proč spravovat nějakou rozpadající se stavbu v Ostravě. Chci zdůraznit, že na architektonické bohatství se nedá pohlížet jen z pohledu Malostranského náměstí, kde na jednom kilometru čtverečním jsou desítky vzácných staveb, a přesto nacházíme ve státním rozpočtu na ně peníze. Nic proti tomu, je to v pořádku. Nicméně v Ostravě je jedna jediná středověká památka, a to je zmíněný kostel sv. Václava. Proto je naší povinností ji zachránit. Není to žádná úlitba komukoliv, ale poukaz na věc, která stále zůstává bez pozornosti. Je to také racionální počínání, protože jestliže se nechá stávající stav působit déle, bude jeho náprava ještě dražší.

Připomínám, že projekt záchrany počítá s širokým kulturním využitím, nikoliv jen pro potřeby náboženské. Naléhavě vás proto žádám, abyste tuto položku přiřadili do množiny požadavků, které budete podporovat. Je vás tu málo, proto prosím, abyste to vyřídili svým klubovým kolegům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Filip, připraví se pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající. Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolím si předložit bez nějakého hlubšího zdůvodnění několik pozměňovacích návrhů.

Pokud jde o zdroje na návrhy, které budu uvádět, jeden zdroj je vládní rozpočtová rezerva, do které jsme na výboru petičním další (dali?) dalších 30, resp. po projednání v rozpočtovém výboru jenom 20 mil. korun snížením kapitoly 304 Úřad vlády. To je jeden zdroj, který jsme v petičním výboru zajistili, ale nerozdělovali jsme ho, nechali jsme to na schůzi Poslanecké sněmovny.

Druhý zdroj je kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky, a to 60 mil. korun.

Třetí zdroj je Ministerstvo obrany, a to 10 mil. korun z konkrétní kapitoly, resp. konkrétního programu 307 410. Vysvětlím, o co jde. Nechci nijak razantním způsobem zasahovat do rozpočtu Ministerstva obrany, ale připadá mi nejen nelogické, ale dokonce nesprávné, že celé logistické zabezpečení našich vojáků v zahraničí má být zajišťováno ze zdrojů v zahraničí, a to z nuly na 35 mil. korun. Neříkám, že není možné určité věci zajišťovat ze zahraničních zdrojů v rámci sjednocených nákupů pro komplexní jednotku, ale připadalo mi velmi špatné, aby například i takové věci, jako jsou boty, oblečení, výměna určitých součástí, pocházela z těchto nákupů a nezůstávala by z nákupů v České republice, jak je zabezpečováno centrální vybavení Armády České republiky. Čili za kapitoly 307, položky 307 410, která má objem 35 mil., snižuji 10 mil. korun a používám jako zdroj pro návrhy.

Tyto prostředky, to znamená celkem 90 mil. korun, navrhuji použít takto. Nejdříve do kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví na konkrétní položky 335 010, to jsou výdaje pro zajištění chodu nemocnic. Tentokrát jde o fakultní Thomayerovu nemocnici, léčebna v Prosečnici. Jde tedy o Thomayerovu fakultní nemocnici v Praze, provoz v Prosečnici, kde jsou léčby respiračních chorob, část pacientů tam přechází až na dlouhodobé léčení a přebudovává se to tam na LDN. Potřeba přebudování je ve výši 20 mil. korun, a to nejméně. S tím, že bych chtěl připomenout těm, kteří si to nepamatují, že Prosečnici založil prezident Masaryk. Používala se dlouhodobě na léčení respiračních chorob. Fakultní Thomayerova nemocnice ji dostala po neblahém finančním průšvihu v roce 1999.

Další položka se týká téže nemocnice, to znamená fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, a to na zajištění apalické jednotky ve výši 30 mil. korun. Jde o jeden z ojedinělých programů, které jsou realizovány v České republice. Myslím si, že Praha si takovou jednotku zaslouží.

Další část ještě do Thomayerovy nemocnice je zahájení rekonstrukce operačních sálů ve výši 10 mil. korun, a to nikoliv kvůli tomu, že by tam bylo třeba nějakým způsobem zahajovat novou stavbu, ale jde o to, že se vyčleňuje část Fakultní nemocnice v Motole z Thomayerovy nemocnice a ty sály zůstanou prázdné. Je potřeba zabezpečit jejich využití, resp. údržbu. To je tato část.

Další se týká ještě jedné položky, a to v položce 260, materiálu rozpočtového výboru, nemocnice v Nymburce. Dva miliony korun bych zvyšoval o dalších 5 mil. Jde tedy konkrétně o pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, který je už obsažen v usnesení rozpočtového výboru. Považuji to spíš za jenom rozpracování, nikoliv dodělání stavby. Proto jsem přesvědčen, že je potřeba celou položku dokončit. Není to žádná výrazná částka.

Další dva účely, které považuji za potřebné, se týkají právě jen dokončení staveb, nikoliv žádného rozpracování staveb, a to dokončení výstavby sportoviště Základní školy v Nové Včelnici - do položky 398 210 - 10 mil. korun. Tam jde o to, že celé sportoviště je vybudováno, nejsou tam žádné kabiny ani sociální zázemí včetně WC. Při mezinárodních soutěžích, které se tam pořádají již po dobu delší než deset let, to nedělá čest jak škole, tak obci, tak sportovišti.

Poslední částka do 90 mil. je dotace zase na program 398 810 - dotace obcím. Jde o dokončení výstavby komunikačního systému, tentokrát chodníků v obci Harrachov, které neprošly už tři roky rozpočtem a obec se na to zadlužila, protože nebylo možné nedokončit určitou část, která slouží zejména v tomto období pro mistrovství světa v letech na lyžích. Část je potřeba dodělat, protože není možné to ukončit.

Čili zdroje jsem uvedl. Ještě jednou rekapituluji: celkově 90 mil., z toho 20 mil. z vládní rozpočtové rezervy, která byla navýšena právě rozhodnutím petičního výboru z kapitoly 304, pak 60 mil. z kapitoly 301, která byla zvýšena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP