(12.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Ano, já jsem řekl zde dva údaje: 10 až 15 % a řekl jsem, že se to týká 14 tisíc lidí. Ten výpočet si snad každý umí udělat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Táži se zpravodajů, zda hodlají využít svého práva vystoupit. Pan kolega Zajíček - není tomu tak, kolega Martínek - není tomu tak, pan kolega Krátký - není tomu tak, kolega Kvapil, kolega Paulík a kolega Hrnčíř také ne.

Ukončili jsme jak rozpravu, tak závěrečná slova. Pokusím se nyní shrnout práci všech šesti zpravodajů. Pokud mě moje poznámky nematou, zazněl zde návrh od pana předsedy Beneše na zamítnutí všech šesti návrhů. To znamená, že budeme hlasovat o každém návrhu zákona samostatně, o jeho zamítnutí, a poté zde zazněl návrh, aby tyto zákony byly projednány ve všech výborech kromě petičního, mandátního a humanitního. Pokud mě páni zpravodajové chtějí doplnit?

 

Poslanec Tom Zajíček: Omlouvám se, ale chci jenom konstatovat, že v rozpravě vystoupilo 13 pánů poslanců a poslankyň, někteří opakovaně. Z toho, co jste říkal, je všechno správné, až do chvíle, protože jsem přesvědčen že pan kolega Paulík navrhl v rozpravě vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že tento návrh nezazněl na mikrofon, šlo pouze o přikázání všem výborům. Ještě se hlásí kolega Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane místopředsedo, já bych zopakoval návrhy, které padly na přikázání sněmovního tisku 1160 výborům. Kromě výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tedy přikázání rozpočtovému výboru, ústavně právnímu výboru, výboru pro vzdělávání, vědu, školství, mládež a tělovýchovu, zemědělskému výboru, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, výboru pro obranu a bezpečnost a hospodářskému výboru. To je výčet výborů mimo ty, které uvedla paní Rujbrová.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Nejsem si jist, zdali to bylo řečeno - pan kolega Kvapil navrhl všem zákonům prodloužené čtení, a to o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Musíme postupovat po jednotlivých bodech. Začneme bodem 68, tisk 1156 - je zde návrh na zamítnutí.

Všechny vás odhlašuji a žádám o novou registraci. Udělám ještě jeden procedurální návrh - bude námitka, kdybychom o všech šesti návrzích nechali hlasovat najednou? (Hlasy: O každém zvlášť.)

 

Budeme tedy hlasovat o zamítnutí vládního návrhu zákona pod sněmovním tiskem 1156.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 163 poslanců hlasovalo pro 64, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Doplňte mě, kdo máte jiný návrh. Není v tomto směru návrh.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 139 z přítomných 164 poslanců hlasovalo pro 159, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Táži se, zda také u tohoto zákona chcete prodloužit lhůtu na projednávání o 20 dnů. (Hlas: U všech.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 165 poslanců hlasovalo pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou opakuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta na projednání byla prodloužena o 20 dnů. Tím končím projednávání tisku 1156, bodu 68.

 

Nyní přistoupíme k bodu 69, tisk 1157.

 

Nejprve budeme hlasovat o zamítnutí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 165 poslanců bylo pro 63, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 z přítomných 166 poslanců bylo pro 157, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat prodlouženou lhůtou.

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 143 bylo z přítomných 166 pro 160, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a že lhůta na projednání byla prodloužena o 20 dnů. Končím projednávání prvního čtení tisku 1157, bodu 69.

 

Přistoupíme k bodu 70, sněmovní tisk 1158.

 

Půjde o první hlasování - o zamítnutí tohoto návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 z přítomných 165 poslanců bylo pro 77, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 z přítomných 166 poslanců hlasovalo pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP