(11.30 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Myslím, že současný návrh, bude-li přijat v podobě, ve které byl předložen, také zakonzervovává řadu dalších kroků v oblasti sociální reformy a dalších bodů, což je věc, kterou si ani Unie svobody nepřeje. Bude-li tedy návrh propuštěn do druhého čtení, a to předpokládám, že podle stanovisek jednotlivých klubů bude, musím říci, že ve druhém čtení se bude náš klub určitě podílet na výrazných změnách, protože s návrhem, jak je teď předložen, byť jsme pod silným časovým tlakem, nelze vzhledem k budoucnosti souhlasit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Holáň, poté pan kolega Urban.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, rád bych prostřednictvím pana předsedajícího se zeptal pana kolegy Hrnčíře na tuto záležitost. Říkal nám o starostovi, který si vzal tužku a papír a spočítal si výhody a nevýhody, co bude muset doplatit tím, že bude obcí s rozšířenou působností. Chci se zeptat na všechny ostatní starosty. Čím si vysvětluje pan kolega Hrnčíř, že je řada měst, která chtějí být pověřenou obcí s rozšířenou působností. Nedovedou si to tito lidé spočítat, nebo mají nějaký hlubší důvod, který je vede k tomu, aby o tuto změnu požádali? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Urban, poté pan poslanec Hrnčíř bude reagovat.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, v průběhu diskuse se zde mluvilo mnoho o pověřených obcích třetího stupně. Málo se zde hovořilo o krajích, kterých se druhá etapa reformy veřejné správy bezpochyby dotýká také velmi bytostně.

Já nejsem - a myslím, že je to dostatečně známo - nějakým velkým příznivcem toho, aby se rozšiřovaly kompetence krajů více, než je optimální z hlediska rozdělení veřejné služby. Nejsem pro to, aby hejtmani rozhodovali o dálnicích, jak o tom vypráví, nejsem pro to, aby stavěli rychlodráhy, nejsem pro to, aby budovali průmyslové zóny. Nejsem pro to, aby slibovali starostům, jestli jim opraví střechu na základní škole, nebo neopraví.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že druhá etapa reformy veřejné správy přináší a měla by přinést krajům zcela oprávněné kompetence. Pokud se tak nestane, pokud bude zamítnuto touto sněmovnou šest nebo sedm reformních zákonů, znamená to, že kraje zůstanou prázdnou institucí. Zůstanou jim jenom silnice druhé a třetí třídy bez peněz, protože ty jsou ve Státním fondu dopravní infrastruktury, zůstanou jim platy učitelů a několik středních škol, možná ojedinělý ústav sociální péče a nějaká zoologická zahrada. A ta vlastně také ne, protože ta je předmětem těchto zákonů.

Proto bych doporučoval panu místopředsedovi Langerovi, který tady žbluňkal svými slzami, aby udělal stojku před svými hejtmany a slzu zatlačil zpátky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím, že to nestojí ani za reakci. Přesto pan kolega Beneš bude asi reagovat na pokus o připomínku pana kolegy.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím bych svému předřečníkovi chtěl vzkázat, že ten, kdo ví, jaké jsou kompetence krajů, také nepochybně ví, že není třeba dělat žádné stojky. Koneckonců obecnou rozpravu jsme vztáhli rozšířenou na šest návrhů zákonů a jistě možná postřehl, že za chvíli následuje zákon o majetku státu a že příležitost pro to, aby některé instituce vlastněné a zřizované státem bude mít možnost převést na kraje v následujícím zákonu. Takže bych jej poprosil, aby pak soustředil ke krajům svoji mimořádnou vstřícnost. V tuto chvíli činí pouze jediné - přidává jim něco a ještě přesně neví co. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také si myslím, že je lepší si věci prostudovat a nesnažit se být vtipný za každou cenu. Pan kolega Hrnčíř, prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, pane místopředsedo, abych vaším prostřednictvím vzkázal panu poslanci Holáňovi, že s dotyčným starostou ho mohu zkontaktovat, nechť mu své důvody prezentuje sám. Já jsem si je jakýmsi způsobem zobecnil.

Jaký je tedy motiv ostatních starostů, kteří chtějí být pověřenými obecními úřady s rozšířenou působností, se můžeme jenom jakýmsi způsobem domýšlet. Myslím si, že důvod je jeden, a to je jakási prestiž jakýchsi úředníků mít jakousi větší pravomoc v rozhodování nad ostatními obecními úřady. Myslím si, že podstatnou roli v tom sehrávají blížící se komunální volby. To považuji za podstatné a toto by mohl být motiv. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, nechci příliš zdržovat. Mám jenom jednu otázku, se kterou si nevím rady. Jsem z Ostravy. Nevím, jak mám na tuto otázku odpovědět.

Před reformou veřejné správy byly obce, okresy, stát. V Ostravě jsme dokonce neměli ani okresní úřad, to znamená, že tam byly městské obvody, magistrát a stát. Teď po první a druhé reformě veřejné správy je to tak, že v první reformě jsme zřídili kraje, sídlo je v Ostravě. Je tam nová budova, spousta úředníků. Teď rušíme jednotlivé okresy. Já jsem se domníval, že okresy se nás nijak nedotknou, protože my jsme tam okres neměli, takže v Ostravě je to dobré. Říkal jsem si, že problém, že na okresním úřadě byla paní Nováková, která vydávala razítko, a teď po zrušení okresu budou čtyři paní Novákové v pověřených obcích třetího typu rozdávat razítko, takže množství úředníků se zečtyřnásobí, že to je věcí okresů, nikoli Ostravy.

Omyl. Zjistil jsem, že i město Ostrava je městem třetího stupně a že existují lidé a některé menší obce kolem Ostravy, které to do Ostravy mají blíž, takže si to chtějí vyřizovat v Ostravě, takže nás žádají, aby i Ostrava spravovala některý výkon státní správy pro lidi v okolí Ostravy. Ale protože v Ostravě nebyl okresní úřad, tak momentálně radnice města Ostravy žádá po státu, aby byla najita nějaká budova, která by byla zrekonstruována, a abychom tedy po té druhé reformě veřejné správy takový malý okresní úřad v Ostravě vybudovali. Shrnuji: po prvním a druhém stupni reformy to bude tak, že v Ostravě budeme mít městské obvody, magistrát, malý okresní úřad, kraj a nad tím bude stát.

Lidé kladou tuto otázku: Vždycky jsme chtěli spíše dálnici D47, která by pokud možno co nejdříve vedla do Ostravy, místo toho nám z Prahy posíláte úředníky. Požádal bych všechny, kdo podporují jak jedničku, tak dvojku veřejné správy, aby byli tak laskavi a sdělili, co občanům mám říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan ministr se nehlásí, nebude odpovídat na otázky. Až v závěrečném slově. Dobře.

Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Dávám možnost se závěrečným slovem panu ministru vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP