Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. prosince 2001 v 9.04 hodin

Přítomno: 166 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře Dostále, zahajuji šestý jednací den 43. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně oznámili, kdo žádá nebo má náhradní kartu.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Bláha Jan - vážné rodinné důvody, Buzková Petra - akutní ošetření lékařem, Fischerová Eva - rodinné důvody, Grebeníček Miroslav - zahraniční pracovní cesta, Grulich Václav - rehabilitace po náročné operaci, Havlíček Jiří - hospitalizace, Karas Jiří - zahraniční pracovní cesta, zasedání OBSE, Klaus Václav - zahraniční pracovní cesta, Křeček Stanislav - jednání mimo hlavní město Prahu, Machatá Marie - zdravotní důvody, Šulák Petr - služební cesta do Lotyšska a Estonska, Talmanová Lucie - dnešní dopoledne zastupuje v Senátu předkladatele novely zákona o pohřebnictví, Chobot František, Kasal Jan, Máče Miroslav a Nečas Petr - zasedání stálé delegace České republiky na Shromáždění ZEU, Jičínský Zdeněk - zasedání Valného shromáždění OSN, a stejně tak Ekert Milan. Z vlády se omlouvá pan místopředseda Miroslav Grégr - přijetí oficiálních zahraničních delegací, ministr Miloš Kužvart - zahraniční pracovní cesta, místopředseda vlády Pavel Rychetský - účast na pokračující schůzi Senátu. Dále se omlouvá paní poslankyně Müllerová pro nemoc.

Dnešní jednání začneme body, jejichž projednávání jsme včera přerušili po 19. hodině po úvodním slově ministra vnitra Stanislava Grosse, tj. body 68, 69, 70, 71, 72 a 73. Předtím jsme si odsouhlasili, že k těmto šesti zákonům povedeme společnou rozpravu.

Vyzvu proto prvého zpravodaje k sněmovnímu tisku 1156 - kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v prvém čtení - pana poslance Toma Zajíčka. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi prosím, abych ve své zpravodajské zprávě k tisku 1156, což je novelizace zákona o obcích, tedy obecního zřízení, ve stručnosti uvedl dvě zásadní věci.

V první řadě použiji schématu, které zde bylo použito panem ministrem při včerejší části projednávání celého balíku zákonů, které se týkají druhé etapy reformy veřejné správy. Takže v té první části své zpravodajské zprávy se soustředím na některé problémy druhé fáze reformy veřejné správy v obecné rovině a potom bych si dovolil s vaším svolením přičinit několik poznámek k novele zákona o obcích.

Velmi pozorně jsem prostudoval veškeré stenozáznamy k projednávání ať zákonů, či návrhů reformy v Poslanecké sněmovně, a abych si oživil v paměti, jaké hlavní zásady byly vtisknuty reformě do vínku v době, kdy se projednávala, ať už to bylo na 13., nebo 19. schůzi v Poslanecké sněmovně. Dovolím si spolu s vámi zavzpomínat na některé zásady, které zde byly tehdy řečeny jako základní nosné pilíře oné reformy.

Vzpomínáte si bezpochyby, že jednou z hlavních zásad bylo to, že výkon veřejné správy po reformě nebude dražší a nebude zaměstnávat více úředníků než před reformou. Vzájemně jsme se tady o tom ujišťovali a myslím si, že Poslanecká sněmovna nabyla téměř jednotného názoru, že to je jeden z hlavních momentů, který přesvědčil sněmovnu, aby velmi masivním poměrem hlasů pro tento reformní krok hlasovala. Dnešní situace je poněkud odlišná od této proklamace, uvedené tehdy ve sněmovně, protože už v dnešní době - myslím, že i pan ministr to velmi čestně přiznává - zhruba desetiprocentní nárůst úředníků lze očekávat, a tím pádem si musíme také říci, že se bude od toho odvíjet i zvýšení nákladů na výkon veřejné správy.

Z těch nejaktuálnějších věcí chci ještě poznamenat, že jsme se tehdy zde ve sněmovně dohadovali o tom, zda je třeba ten reformní krok udělat hned, nebo zdali by bylo lépe ho připravit v té teoretické rovině a poté realizovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP