(18.10 hodin)
(pokračuje Šulák)

Byl zde také vysloven názor, že podíl státního rozpočtu na hrubém domácím produktu by se měl snižovat. Je to zásadní otázka - když chcete, ideologická otázka. Pohled sociální demokracie je jiný. V období, kdy je třeba zajistit růst ekonomiky, je nutno posilovat státní intervenci prostřednictvím státního rozpočtu.

K názoru, že příjmovou stránku státního rozpočtu by měly zajišťovat jen standardní příjmy. Já si myslím, že je to názor úzkoprsý. Domnívám se, že by spíš měly být oceněny aktivity vlády typu zajištění návratnosti ruského dluhu.

Pokud jde o zahrnutí přínosů z privatizace, není to nic nového. Běžně to praktikovaly i předchozí pravicové vlády.

Pokud jde o otázku rozpočtového deficitu z hlediska doporučení Evropské unie, je přece notoricky známo, že Česká republika ani zdaleka nedosahuje hodnot obvyklých v zemích Evropské unie. Je také známo, že západoevropské státy se dostaly z poválečné recese mimo jiné díky deficitnímu financování ekonomiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady zazněla různá slova k tomu, že jsem lobbistou regionálního školství, který zanedbává vysoké školy, a paní poslankyně Šojdrová zde pravila, že loni vysoké školy nedostaly žádné navýšení, tak jenom v rámci opravy obecně rozšířených omylů tady mám některé tabulky.

Meziročně v loňském roce dostaly vysoké školy z kapitoly Ministerstva školství 13 237 117 000 korun, v letošním roce 15 042 416 000 korun. Dotace na vzdělávací činnost, to je to, o čem mluvila paní poslankyně Šojdrová, vzrostly z 11 393 709 000 korun na 12 562 093 000 korun, investice do majetku vysokých škol vzrostly z 1 843 408 000 korun na 2 480 323 000 korun neboli o 43 %. Já bych řekl, že tvrzení, že se loni vysoké školy ničeho nedočkaly, je velmi nepřesné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl jsem říci, pane ministře, že vám nezatleskal nikdo.

Vážené kolegyně a kolegové, vystoupení pana ministra školství Eduarda Zemana bylo posledním vystoupením všech přihlášených do obecné rozpravy v rámci projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2002.

V tuto chvíli, tak jak bylo odhlasováno, končím projednávání tohoto bodu. O slovo ještě požádal předseda rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k rozsahu předložených návrhů usnesení, a to ať menšinových stanovisek, ale i usnesení směrem k vládě, předpokládám, že poslanecké kluby budou žádat písemnou podobu všech předložených návrhů, a vzhledem k jejich rozsahu mohu slíbit jediné, že zítra v 9 hodin budou na lavicích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, v pořádku. Tyto návrhy nemají charakter sněmovních tisků, to znamená lhůty k nim nejsou stanoveny.

V tuto chvíli, vážené kolegyně a kolegové, končím projednávání tohoto bodu. Domnívám se, že by bylo účelné nepokračovat dnes, a proto i končím dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin závěrečnými slovy ministra financí a předsedy rozpočtového výboru a poté hlasovat o návrhu zákona o státním rozpočtu.

 

(Jednání skončilo v 18.15 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP