(16.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Musím říci, že působím nějaké období v čele dočasné komise této Poslanecké sněmovny pro penzijní reformu. Vedeme tam velmi složitou debatu o tom, jak reformovat náš penzijní systém. To je věc, která nepochybně souvisí s mandatorními výdaji v našem státním rozpočtu. Musím říci, že debata nesměřuje k nějaké vnitřní shodě, k tomu, že by jednotlivé strany předkládaly zcela zřejmé, transparentní a konkrétní návrhy na to, jak z této situace ven.

Pokud se v této debatě objevují návrhy na to, aby vláda snížila výdaje, aby škrtala jednotlivé položky ve státním rozpočtu, myslím si, že by debatě prospělo, pokud by jednotliví kolegové předkládali návrhy na to, kde konkrétně lze ušetřit finanční prostředky. Kde se domníváte, že vláda finančními prostředky plýtvá podle vašeho názoru, kde je možné prostředky ušetřit, tam by se tyto ušetřené prostředky měly přesunout.

Podle mne toto není věc jenom debaty o státním rozpočtu ve druhém a třetím čtení, ale toto patří i do debaty o prvním, základním návrhu státního rozpočtu, protože v tuto chvíli máte k dispozici informaci o celém návrhu státního rozpočtu. Není k dispozici pouze základní informace o proporcích jednotlivých veřejných rozpočtů.

Další problém, který zde máme a který se v rozpočtové debatě objevuje nově, je otázka financování krajů a v návaznosti financování krajů na státní rozpočet. Domnívám se, že řešení, které vláda zvolila v návrhu státního rozpočtu, je velmi dobré, že umožňuje současně projednat novelu zákona o rozpočtovém určení, schválit rozpočtové určení pro kraje a současně potom elegantním způsobem tyto výdaje z návrhu státního rozpočtu vyjmout a přesunout je směrem ke krajům. Myslím si, že v debatě o financování krajů je právě důležité vnímat onu návaznost na státní rozpočet a návaznost na veřejné rozpočty, protože v každém případě není možné posilovat jednosměrně výdaje v této oblasti a nebrat ohled na celkově deficitní situaci v oblasti státního rozpočtu jako takového.

Jsem přesvědčen o tom, že jak vláda předložila svůj návrh rozpočtu, učinila po zralém uvážení. Domnívám se, že příjmy, které jsou uvedeny v tomto návrhu rozpočtu, jsou příjmy reálné. Domnívám se, že rozpočet, jak byl navržen, je velmi uměřený a je skutečně velmi úsporný. To, jak je uměřený a úsporný, vyplývá ze současné situace veřejných financí v České republice.

Chtěl bych pro případ, že tato Poslanecká sněmovna se zachová způsobem, že nepodpoří tento návrh státního rozpočtu, navrhnout doplnění k návrhu, který zde přednesl pan předseda Tlustý. Doplnil bych k jeho návrhu dva nové body.

Usnesení Poslanecké sněmovny směrem k vládě České republiky - navrhuji doplnit nový bod, který by zněl v uvození "doporučuje vládě, aby do nového návrhu zapracovala změny podle následujících zadání", a to "posílit nezbytné výdaje v resortech Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v důsledku současné mezinárodní situace a zvýšených požadavků na bezpečnost".

Současně vzhledem k probíhající debatě o financování a rozsahu financování vysokých škol v České republice si dovoluji navrhnout druhý bod, který by zněl: "zvýšit rozpočet vysokých škol".

Dámy a pánové, já vás jistě nepřekvapím, když vám sdělím, že poslanecký klub sociální demokracie je v tuto chvíli připraven podpořit návrh státního rozpočtu, jak ho vláda České republiky předložila. V případě, že tento návrh státního rozpočtu nebude schválen, je poslanecký klub sociální demokracie připraven v nastávající debatě přispět k tomu, aby byla nalezena taková dohoda v Poslanecké sněmovně, která umožní vládě předložit druhou verzi státního rozpočtu, která bude mít šanci na projití v této Poslanecké sněmovně. V žádném případě není naším cílem podporovat variantu, která by znamenala rozpočtové provizorium. Chci říci, že sociální demokracie udělá vše pro to, aby Česká republika nebyla tím rizikem rozpočtového provizoria ohrožena.

Na závěr svého vystoupení bych si dovolil navrhnout ještě jeden procedurální návrh. Protože se domnívám, že by bylo dobré, aby jednotlivé poslanecké kluby po proběhlé debatě měly prostor pro to, aby jednaly, aby jednaly zejména o předložených návrzích usnesení, dovoluji si navrhnout, aby po ukončení rozpravy nebylo bezprostředně hlasováno. V případě, že tato rozprava bude ukončena ještě před koncem dnešního jednání Poslanecké sněmovny, dovoluji si navrhnout přerušení jednání před hlasováním po ukončení rozpravy s tím, že by se hlasovalo zítra ráno jako druhý bod po odpovědi na písemnou interpelaci, která v tuto chvíli je k dispozici a která by měla být zítra zařazena jako první bod.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Ještě jednou konstatuji - návrh přerušit před hlasováním o rozpočtu tento bod, tedy po ukončení rozpravy dnes, tak aby se hlasovalo zítra jako druhý bod. Dobře. Chcete nechat o tomto procedurálním návrhu hlasovat v tuto chvíli? Asi bychom měli, protože tato situace může nastat.

Prodělejme tedy ještě jedno procedurální hlasování, poté budeme pokračovat v rozpravě. Hlásí se pan předseda rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jako zpravodaj jsem zaregistroval rozdíl v původním návrhu a jeho zopakování. Pan kolega Sobotka hovořil o přerušení po ukončené rozpravě před hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Samozřejmě. Ukončíme rozpravu a v tu chvíli přerušujeme a hlasuje se až zítra. Všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami.

Znamená to, že pokud přijmeme tento návrh, hlasování o rozpočtu bude zítra jako druhý bod našeho jednání ráno.

Zahajuji hlasování číslo 61. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Omlouvám se, opět mi nefunguje záznamové zařízení. Končím toto hlasování a prohlašuji ho za zmatečné.

 

Budeme hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování číslo 62. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 133 pro návrh 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli požádal o slovo předseda Poslanecké sněmovny pan Václav Klaus. Mám ještě pět písemných přihlášek do rozpravy. Po panu předsedovi se s faktickou poznámkou hlásí pan kolega Ransdorf.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážená sněmovno, chtěl bych také k této věci říci pár slov. Nejdříve si nemohu odpustit nereagovat na vystoupení předsedy vlády. Myslím, že bylo velmi férové, že předseda rozpočtového výboru s ním polemizoval o oněch třech minutách. Myslím, že každý z nás považujeme státní rozpočet vůbec - zejména státní rozpočet na rok 2002 - za tak důležitou a zásadní věc, že jsme každý z nás prožili hodiny a hodiny jednání připravováním si stanovisek k tomuto státnímu rozpočtu. A to, jestli rozpočtový výbor potom provede shrnující jednání, kde lidé vystoupí se svými dávno připravenými a jasnými stanovisky tudy ano, tudy ne, toto interpretovat způsobem, jak to dělal předseda vlády, je urážející. Je to opravdu velmi na pováženou.

Mohl bych analyzovat desítky vět a slov, která on použil a hází volným způsobem do vzduchu. Označil za první rok poklesu české ekonomiky rok 1996. Prosím vás, ověřte si to ve stenozáznamu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP