(15.00 hodin)
(pokračuje Václavek)

E. Zmocnění výkonných orgánů uvedených v § 2 a § 3 a § 4 přílohy č. 9 odstavec 2 a přílohy č. 10 odstavec 2 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 podle sněmovního tisku 1060.

Zároveň rozpočtová skupina doporučuje přikázat k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu České republiky takto - pro stručnost nebudu číst názvy kapitol, jenom jejich čísla; tam, kde to bude nutné, jen jejich dodatek:

Ústavně právní výbor - kapitola 336, část správní, a kapitola 358.

Rozpočtový výbor - kapitoly 301, 302, 303, 312, 342, 345, 347, 381, 396, 397 a 398.

Hospodářský výbor - kapitoly 322, 327, 328, 344, 349, 353, 374, 375 a Státní fond dopravní infrastruktury.

Zemědělský výbor - kapitola 329 plus Státní zemědělský intervenční fond a plus Státní fond pro zúrodnění půdy. Zároveň kapitolu 346.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - kapitoly 314, část správní, 315, 317, 348 a Státní fond životního prostředí a Státní fond pro rozvoj bydlení. Dále kapitoly 380 - Okresní úřady včetně pozice obecních rozpočtů v rámci veřejných rozpočtů.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - kapitoly 313 a 335.

Výbor pro obranu a bezpečnost - kapitoly 305, 307, 308, 314 - část bezpečnostní, požární ochrana a souhrn celé kapitoly, kapitola 336 - část vězeňství - a kapitola 343.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - kapitoly 321, 333, 334, 361, 372 a k tomu Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie a Státní fond kultury.

Zahraniční výbor - kapitola 306.

Petiční výbor - kapitola 304 a 309.

Výbor pro evropskou integraci - kapitola 307 - okruh státní a veřejné prostředky vynakládané na předvstupní programy Evropské unie, na rozvojové programy národního rozvojového plánu; kapitola 306 - část Finanční zabezpečení komunikační strategie v souvislosti s přípravou České republiky na vstup do EU a plánované použití podpor ze zdrojů Evropské unie a dalších ve vztahu na celkovou zadluženost veřejných rozpočtů a dále Národní fond.

Za poslední: Sněmovna přikazuje rozpočtovému výboru k projednání návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2002.

 

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Václavkovi. (Potlesk.) Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil předseda vlády, po něm následuje předseda rozpočtového výboru. Pak zde mám v této chvíli čtyři písemné příspěvky.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, milé torzo Unie svobody, dovolte mi, abych se - ač otřesen zprávou o tom, že rozpočtový výbor věnoval tak nedůležitému zákonu, jako je státní rozpočet, pouhé tři minuty svého jednání, jak jsme nyní slyšeli, což samozřejmě nedokazuje, že by podceňoval tuto problematiku, ale naopak, že je souborem ekonomických géniů, a jsem hrdý na tento rozpočtový výbor, který je schopen během tří minut tak adekvátně zhodnotit problematiku zvící cca 700 miliard korun v celé její globální i detailní struktuře - podle zásady svého oblíbeného klasika Georga Petera "když se vám něco nepodaří, zkoušejte to znovu a znovu a nikdy se nevzdávejte" sine ira et studio pokusil ještě jednou upoutat pozornost některých poslouchajících, nikoliv však diskutujících poslanců k problematice, o níž plně uznávám, že vzbuzuje menší pozornost než např. zákon o myslivosti či spory mezi liškami a jezevčíky.

Uvažoval jsem o poněkud razantnější argumentaci, protože jsem nedávno od ruského premiéra Kasjanova dostal kulovnici, a přemítal jsem o tom, zda vybaven tímto nástrojem v Poslanecké sněmovně by moje argumentace mohla být poněkud průraznější. Ale rozhodl jsem se působit silou myšlenek a argumentů, nikoliv demonstrací své příslušnosti k myslivecké obci, neboť jsem dosud ani na zvíře, ani na člověka, ba dokonce ani na novináře nevystřelil.

Proto mi dovolte, abych se pokusil v duchu saturninovského hesla o rozptylování obecně rozšířených omylů rozdělit svoje vystoupení do dvou základních částí. V té první části se pokusím hovořit o kontextu státního rozpočtu jako výrazu hospodářské politiky vlády. Tedy o celkové ekonomické situaci této země, kdy do jisté míry naváži na předkladatele, tedy na ministra financí.

Ve druhé části, byť s vědomím, že se jedná o první čtení státního rozpočtu, tedy o agregátní veličiny, nikoli o detailní strukturu, bych chtěl promluvit o obecně rozšířených omylech, které se nejen v naší publicistice - tam to naprosto chápu - ale i v naší politické sféře objevují o této struktuře. Dovolte mi proto, abych začal částí první.

Kolegyně a kolegové, jsou lidé - a to je první obecně rozšířený omyl - kteří se domnívají, že vývoj ekonomiky probíhá v cyklech, které jsou zcela nezávislé - nebo téměř nezávislé - na hospodářské politice vlády, z čehož mimochodem vyplývají dva absurdní závěry. Za prvé že je celkem jedno, jakou máme vládu, protože ať je vláda dobrá, nebo špatná, jsou hospodářské výsledky přibližně tytéž. Za druhé, jestliže předtím padáme, je to příčina toho, že budeme v budoucnosti stoupat, ale také a contrario - jestliže nyní stoupáme, je to příčina toho, že budeme v budoucnosti klesat.

Aniž bych rozvíjel diskusi na toto téma, protože vidím, že tato myšlenka je hluboce zakořeněná v duších některých politiků, chtěl bych vám říci, že s cykly je to něco podobného jako s numerologií. V každém případě vám hra čísel umožní např. prohlásit, že útok na Twins musel nutně nastat 11. září, protože jedenáctka je zlé číslo, a budete sčítat počet čísel New Yorku nebo Washingtonu a dokážete cokoli. V teorii cyklu se snažíme najít pravidelné pohyby charakterizované amplitudou a frekvencí oscilace, ať jsou to cykly dlouhodobé - Kondratěvovy, střednědobé - Kuzněcovovy, krátkodobé - business cycles, a dokonale toto všechno předvídáte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP