(12.20 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, mám jenom jeden formální procedurální návrh, abychom třetí čtení tohoto návrhu zákona uskutečnili před projednáváním soudcovských zákonů, které jsou zařazeny na příští středu odpoledne. Myslím si, že by bylo rozumné vědět předtím, než budeme projednávat soudcovské zákony, kde samozřejmě tato exempce je také, jak dopadne projednávání tohoto návrhu zákona, jestli dojde k úplnému, částečnému či žádnému zrušení a omezení poslanecké a senátorské imunity a podle toho aby bylo možné zareagovat v zákonech o soudech a soudcích, protože se domnívám, že obě moci - moc zákonodárná i moc soudní - by měly mít úpravu stejnou.

Proto doporučuji, aby třetí čtení, po kterém budeme vědět, jak zákon dopadl, proběhlo ve středu před druhými čteními soudcovských zákonů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tedy ještě před druhými čteními soudcovských zákonů. Ty máme zařazeny jako první, druhý a třetí bod odpoledne. To by znamenalo změnit pořadí odpoledne s tím, že toto by byl první bod odpoledne a poté by následovala druhá čtení tisků 878, 877879.

Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním bez rozpravy.

Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Budeme rozhodovat o procedurálním návrhu zařadit třetí čtení tisku 896 jako první bod středečního odpoledního jednání, tedy předřadit ho projednávání bodů 21, 22 a 23.

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 56 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V dojemné jednotě z přítomných 117 poslanců 99 pro, nikdo proti. Tento procedurální návrh byl přijat.

 

Ještě se přihlásil pan zpravodaj Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ne, tím je to vyřešeno…

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Ale moment pánové, ještě neodcházejte, ještě jsem neukončil podrobnou rozpravu.

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, využívám možnosti jednacího řádu, který umožňuje i v rámci podrobné rozpravy navrhnout zamítnutí návrhu zákona, což činím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Pan poslanec Matulka přece jen zvedl svoji levici. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem to byl, který usiloval na minulé schůzi o to, abychom odročili tento návrh zákona právě do doby, než ústavně právní výbor projedná ty tzv. soudcovské zákony, a zdůvodňoval jsem to určitou logikou věci, že ať se shodneme, jak se shodneme na řešení přestupkové imunity, že bychom se měli shodnout na tom, že ať už je to u soudců, u senátorů či u poslanců, měla by být tato věc legislativně řešena stejně, prostě teorie oddělení dělby moci atd. To se také stalo, sněmovna vyhověla tomuto návrhu, proto projednáváme tento zákon až nyní na této schůzi. A mezitím ústavně právní výbor se touto otázkou zabýval.

Jako zpravodaj k tomuto tisku mohu konstatovat, že se ústavně právní výbor zabýval touto záležitostí v rámci jednání o vládním návrhu zákona o soudech a soudcích, kde jsme provedli zjištění většinového názoru členů ústavně právního výboru, a ústavně právní výbor dospěl svým jakýmsi orientačním hlasováním k závěru u zákona o soudech a soudcích, že tzv. přestupková imunita soudů a soudců a potažmo tedy i poslanců a senátorů by měla být řešena ve smyslu vládního návrhu zákona o soudech a soudcích. To znamená, že by soudci a potažmo i poslanci a senátoři podléhali běžnému režimu jako jakýkoliv jiný občan, a měla by tedy být zrušena tzv. exempce z projednávání ve zvláštních orgánech jak komor Parlamentu, tak zvláštních soudcovských orgánech.

Tolik jenom pouze jako informace zpravodaje o tomto jednání ústavně právního výboru. Já sám mám odlišný názor než většina výboru, čili žádný příslušný pozměňovací návrh nebudu k tomuto senátnímu návrhu zákona předkládat. Souhlasím s obsahem tohoto senátního návrhu zákona. Pokud nebude vyhověno návrhu poslance Jičínského na zamítnutí senátního návrhu, nechť si některý z poslanců vypracuje náležitý pozměňovací návrh a předloží ho. Já tak činit jako zpravodaj nebudu, pouze jsem poskytl informaci.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím.

V podrobné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí návrhu zákona, o kterém rozhodneme v nadcházejícím hlasování. Prosím všechny, kteří se jej chtějí zúčastnit, aby přispěchali do sněmovny.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 57 a ptám se, kdo je pro to, zamítnout předložený návrh zákona, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 158 pro návrh 73, proti 61. Návrh nebyl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

S procedurálním návrhem nyní vystoupí paní kolegyně Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Z pověření ministra spravedlnosti navrhuji, aby body 70 až 73, 75 až 77 - jedná se o tisky 972, 1079, 1024, 1025, 1077, 10801081 - byly zařazeny na jednání příští týden ve čtvrtek 25. října dopoledne. A dále navrhuji, aby body 78 a 79 schváleného pořadu schůze byly pevně zařazeny jako první a druhý bod ve čtvrtek 25. října odpoledne. Důvodem je naléhavý pracovní program pana ministra.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ještě jednou tedy opakuji. Jde o zařazení bodů 70, 71, 72 a 73, 75, 76 a 77 na příští čtvrtek dopoledne a body 78 a 79 na příští čtvrtek odpoledne.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 58 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 136, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Prosím další procedurální návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP