(9.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, ve svém spěchu pro usnesení výboru, sněmovní tisk 974/2, jsem se jako zpravodaj tak zadýchal, že jsem nestačil toho příliš mnoho říci, proto dovolte za prvé, abych podtrhl slova místopředsedy Poslanecké sněmovny o tom, jak důležitý pro opravdovou realizaci reformy veřejné správy, nikoli pseudoreformy, je tento zákon. To je první věc.

Za druhé bych chtěl upozornit, v čem se liší jednotlivé návrhy. Vládní návrh hovoří o 9,3 miliardy korun krajů z rozpočtového určení výnosů daní. Vynechávám programy, které jsou řízeny resorty a které jsou směrovány do krajů. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí hovoří o 9,9 miliardy korun v reakci na Ministerstvo zemědělství, tak jak jsem o tom hovořil v zadýchaném zpravodajském slově, a v tuto chvíli zjišťuji, že to je návrh, který výrazným způsobem zaskakuje Prahu. Já pouze toto konstatuji, nic jiného neříkám, jen proto, že si myslím, že debata by měla být vedena tak, abychom shodu v rámci financování krajů nacházeli pokud možno co největší.

Za třetí, vládní návrh státního rozpočtu, který je dnes předložen do Poslanecké sněmovny, počítá, nemýlím-li se, s oněmi 9,9 miliardy korun, tedy usnesení výboru pro veřejnou správu není v kolizi s vládním návrhem státního rozpočtu. Teď neříkám, jestli vládní návrh státního rozpočtu není v kolizi s většinovou vůlí Poslanecké sněmovny, jen hovořím o vládních materiálech.

Jen jednu prosbu. Protože samozřejmě vím, že existuje celá řada dalších návrhů, včetně onoho hejtmanského ve výši 18 miliard korun, kde upozorňuji, že se náš výbor s tím velmi rozpačitě vyrovnával, a také v návětí svého usnesení zdůrazňuje větu, že s ohledem k míře informací o dopadu návrhu hejtmanů do státního rozpočtu nemůžeme vycházet na hypotetické ose 9,9 až 18 vstříc, pokud nevíme, co se konkrétně ušetří ve státním rozpočtu, takže bych chtěl upozornit na tuto souvislost. Vždycky když někdo z nás bude navrhovat číslovku, která sumárně bude znamenat něco většího, tak vždycky by každý z nás měl také vzít v úvahu, kde ve státním rozpočtu, potažmo kterému ministrovi se který program sebere a bude přesunut do krajů. Za sebe říkám, že si dovedu představit např. program obnovy venkova, že je speciálně tím programem, který nemusí být řízen z hlavního města Prahy, a že může být řízen ze sídelních měst krajů.

Současně ale se vládní návrh zákona také zabývá něčím jiným než financováním krajů, a to je financování obcí. Zde dovolte, abych navázal na slova pana ministra financí, který hovoří o nejasných stanoviscích Svazu měst a obcí, která na jednu stranu chtějí, aby se pravidla příliš neměnila, na druhou stranu chtějí, aby se výrazně změnil motivační prvek. Chtěl bych jen upozornit, že to sice nebyl pan ministr Rusnok, ale byl to ministr této vlády, který před více než rokem do této sněmovny předkládal zásadní změnu rozpočtového určení výnosu daní, a ve sněmovně byly diametrálně jiné názory. Nakonec zvítězil ten názor - já použiji slova více nivelizující - a následně byl podložen usnesením. Současně upozorňuji, že ono usnesení je podle mého názoru sice poněkud symbolické, na druhou stranu jsem zjistil, že pro dominantní část politického spektra v této sněmovně je přijatelné, tudíž si myslím, že je zbytečné se pouštět do marného boje za zvýšení oné motivace. Jen chci říci, že zavedení motivace formou testování podílu na dani ze závislé činnosti podle místa provozovny, že toto testování je ve výši dalších 850 milionů korun do obecních rozpočtů.

Toto jsem považoval za důležité, protože o tomto zákoně v současné době hovoříme jako o financování krajů, ale ono to má dvě složky. Jedna je reakce na loňské usnesení Poslanecké sněmovny a znamená to podle důvodové zprávy plus 850 milionů do rozpočtu obcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Doležal, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, původně jsem k tomuto návrhu vůbec nechtěl vystupovat, ale čtení pozměňovacích návrhů výboru pro veřejnou správu mě víceméně zděsilo.

Nikdy jsem se netajil, že s principem tohoto zákona, který byl schválen tak, jak schválen byl, nesouhlasím a považuji ho za špatný a neférový. Ovšem princip řešit finanční otázky krajů na úkor Prahy považuji za zásadně nesolidní, skoro až nefér. Protože když se podíváte do pozměňovacího návrhu a prohlédnete si v příloze uvedené tabulky, zjistíte, že příjmy Prahy se v procentuální míře snižují na 50 %. To považuji za velice špatné a bojím se, abychom za chvíli nedělali sbírku nejen na Karlův most, ale i na hromadnou dopravu a zdravotnictví v Praze.

Paní místopředsedkyně, vás bych rád upozornil, že je třeba potom dávat pozor na vaše stanoviska v médiích, kdy Praha díky tomuto zákonu přišla v příjmech na příští rok v rozpočtu o necelé dvě miliardy korun. Při schválení tohoto zákona to bude podstatně víc.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se pan poslanec Radko Martínek. Připraví se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, protože nemám rád zneužívání technických přihlášek, tak jsem se přihlásil řádně.

Chtěl bych reagovat na své dva nebo možná všechny tři předřečníky, kteří tu přede mnou mluvili. Pan kolega Langer - mrzí mě, že se zřejmě vyčerpal tím, co tu řekl, a musel se jít občerstvit - tu předvedl svůj názor, který je všeobecně znám, že je proti decentralizaci tohoto státu, takže mě to nepřekvapuje. Myslím si, že řada z tvrzení, která tu tvrdil, jsou přinejmenším pochybná. Nicméně v jedné věci měl pravdu - že boj za decentralizaci státu je složitý, a protože jeho strana byla dlouhá léta tady u moci, tak zřejmě ví, jakým složitým principem je princip postupného snižování, resp. spíše bych to nazval optimalizace počtu úředníků na jednotlivých ministerstvech. Myslím si, že to je boj opravdu velmi složitý, tak jak já mám zkušenosti, nicméně tím, že vznikly kraje a že tu začíná zcela reálná debata o přerozdělení veřejných rozpočtů, tak vláda sociální demokracie když nic jiného, tak udělala alespoň první reálný krok, který zcela jistě do budoucna v horizontu, tak jak jsem o tom mluvil ve svém prvním příspěvku, povede k tomu, po čem touží pan kolega Langer, a proto si myslím, že se nakonec z něj stane vášnivý stoupenec této reformy.

Pokud se týká ostatních záležitostí, myslím si, že pan kolega Beneš tady přesně definoval, o co se snažil výbor pro veřejnou správu, který tu ostatně působí jako zastánce regionálních zájmů jak obcí, tak krajů, a velmi mě mrzí, že páni hejtmani prostě nevážili cestu na tento výbor a nemohli jsme tedy diskutovat více, jak jsem byl připraven a těšil jsem se na tuto záležitost. Nicméně si myslím, že návrh, který nakonec schválil výbor pro veřejnou správu, je v podstatě technikálie, která řeší určitý problém. V žádném případě se tu už nemohu ztotožnit s posledním předřečníkem, který neustále - chápu samozřejmě jeho motivaci, protože je to pražský zastupitel, jestli se náhodou nemýlím, a že hájí Prahu, ale měl by hájit Prahu seriózně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP