(9.10 hodin)
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dostali jsme se do poněkud nezvyklé situace, že budeme zpochybňovat hlasování o zpochybnění hlasování. Nicméně je zde námitka, která je bezesporu hlasovatelná.

 

Dám tedy v hlasování pořadové číslo 47 hlasovat o námitce pana poslance Kostrhuna proti výsledku procedurálního hlasování pořadové číslo 46.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 47 a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo 161 a 14 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o námitce paní poslankyně Vlčkové, a to v hlasování pořadové číslo 48. Apeluji na všechny poslankyně a poslance, aby velmi pečlivě používali hlasovací zařízení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 191 vyslovilo pro 93 a 92 bylo proti.

 

Tím jsme se vyrovnali s tímto procedurálním problémem a budeme pokračovat v projednávání bodu pořadové číslo 12, kterým je

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),
ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 974/ - druhé čtení

 

Včera, předtím, než vznikl spor o procedurální námitku, z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr financí Jiří Rusnok. Já se ho v tuto chvíli ptám, zdali si ještě přeje doplnit své vystoupení.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, vážená paní předsedající, nepřeji si doplnit své vystoupení - zaznělo tak, jak mělo zaznít.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vládní návrh ve druhém čtení jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 974/1 a 974/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal uvedenou materii na svém zasedání 3. října a přijal k tomu usnesení, které jste dostali jako sněmovní tisk 974/1.

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem vyslovila souhlas, s tím, že vyslovil k tomuto návrhu tři připomínky, které jsou předloženy písemně. Považujeme to za komplexní návrh. Výbor přijal legislativně technické upřesnění, které je rovněž součástí předloženého usnesení rozpočtového výboru. Zároveň rozpočtový výbor zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením vyslovil souhlas.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, stejně jako rozpočtový výbor, i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se sněmovním tiskem č. 974 zabýval ve fázi, kdy projednáváme současně státní rozpočet na příští rok, a v návrhu usnesení se tato skutečnost také objevuje. Výbor přijal usnesení, které máte ve sněmovním tisku 974/2, které reaguje na skutečnost, že Ministerstvo zemědělství nezohlednilo plně v návrhu státního rozpočtu na rok 2002 skutečnosti financování středních učilišť pod Ministerstvem zemědělství v roce 2001.

Výbor doporučuje sněmovně přijmout usnesení dle sněmovního tisku 974/2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, myslím, že je nezbytné připomenout při projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní některé základní principy, které musí platit a které musí být dodrženy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP