Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. října 2001 v 9.04 hodin

Přítomno: 191 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji druhý jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání pořádali tito poslanci: poslanec Miloslav Kučera, pravděpodobně mladší, protože staršího zde vidím, z důvodu nemoci, poslanec Karel Kühnl a poslanec Jiří Maštálka, z vlády pak páni ministři Grégr a Rychetský.

(Velký hluk v jednací síni.) Páni kolegové, nerada bych vás rušila ve vašich diskusích. Prosím o klid. Budu pokračovat ve schůzi až v okamžiku, kdy bude ve sněmovně ticho.

Paní poslankyně Svobodová má náhradní kartu č. 2.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejprve se musíme vrátit k nedořešenému problému ze včerejšího večera. Jedná se o námitku poslankyně Vlčkové proti výsledku hlasování o zamítnutí sněmovního tisku 956, tj. bod 11. Pak budeme pokračovat v přerušeném bodu 12 a dále se budeme věnovat dalším bodům podle schváleného pořadu schůze.

V tuto chvíli se tedy vracíme k bodu 11, kde byla vznesena námitka proti hlasování. Slovo má předseda klubu ODS pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve včerejší večerní vzrušené diskusi dle mého názoru zapadl fakt, který není procedurální a který je faktický. Ten faktický fakt je následující: Paní poslankyně Vlčková v hlasování č. 43 - a to bylo hlasování o zamítnutí sněmovního tisku - se podle výpisu z hlasování zdržela hlasování. Vy všichni, na rozdíl od části veřejnosti, ovšem víte, že zdržení se hlasování v naší bilanci hlasování je naprosto identické jako hlasování záporné. Jinými slovy, důvod pro zpochybnění tohoto hlasování může být jediný: Paní poslankyně Vlčková chtěla hlasovat pro, nehlasovala pro, proto hlasování zpochybňuje, a proto očekávám, že v případě přijetí její námitky bude hlasovat pro zamítnutí příslušného tisku. Kdyby tomu tak nebylo, tak je to manipulace s Poslaneckou sněmovnou. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem sice v okamžiku tohoto řekněme procedurálního zádrhelu neřídila schůzi Poslanecké sněmovny, nicméně nechala jsem se velice podrobně informovat o tomto problému úředníky Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Pro mě z této záležitosti vyplývá jediný možný postup, který v tuto chvíli navrhnu. Paní poslankyně Vlčková vznesla procedurální námitku, o které má právo, aby se hlasovalo. Podle jednacího řádu nejsou žádné taxativně stanovené důvody, podle kterých poslanec smí anebo nesmí dát návrh na zpochybnění hlasování. To znamená, je zde vznesena námitka, o které se bude hlasovat. Tato námitka bude nebo nebude přijata a podle toho budeme postupovat dále.

 

V tuto chvíli tedy rozhodneme v procedurálním hlasování pořadové číslo 46 o námitce paní poslankyně Vlčkové.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 185 vyslovilo 91 a 85 bylo proti. Konstatuji, že s námitkou nebyl vysloven souhlas.

 

(Za předsednickým stolem se bavili místopředsedové sněmovny Ivan Langer a František Brožík.)

Prosím oba přítomné místopředsedy, aby se šli hádat někam jinam. Jděte ven! (Potlesk.)

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně těsné hlasování, raději chvíli počkám, aby opět nevznikly další procedurální problémy. Poté budeme pokračovat bodem programu č. 12.

Pan poslanec Kostrhun má slovo.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Hluboce se vám omlouvám, ale v předcházejícím hlasování jsem chtěl hlasovat pro a na sjetině se mi objevil křížek. Z tohoto důvodu si dovoluji zpochybnit hlasování.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP