Stenografický zápis 39. schůze, 26. října 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vojtěch Filip


150. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 868/ - třetí čtení

Senátor Emil Škrabiš
Poslanec Evžen Snítilý


155. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - třetí čtení

Poslanec František Chobot
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit


151. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vlastimil Tlustý

(Jednání přerušeno v 9.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.46 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Jitka Kupčová


132. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.29 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Rudolf Tomíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.32 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Svoboda
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


142. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - třetí čtení

Poslankyně Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


159. Změna rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001 - "Návrh na rozdělení částky 3,6 mld. Kč podle usnesení PSP ČR č. 1357 ze dne 8. 12. 2000 v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2001" /sněmovní tisk 1063/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Vnouček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec František Vnouček


66. Návrh poslanců Petra Nečase a Františka Ondruše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze /sněmovní tisk 949/ - prvé čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Václav Frank
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.32 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.32 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


166. Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období červenec - prosinec 2000 /sněmovní tisk 899/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jiří Payne
Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


167. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na/mimo území České republiky za období prosinec 2000, leden - březen 2001 a přehled o realizovaných průjezdech a přeletech přes území České republiky za uvedené období /sněmovní tisk 1029/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Miloš Titz


168. Mezinárodní vojenské cvičení FALCON, které se bude konat od 1. do 19. října 2001 na území České republiky /sněmovní tisk 1044/

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Petr Nečas


163. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 988/

Poslanec Karel Vymětal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Jiří Papež


165. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládají k informaci Instrumenty Mezinárodní organizace práce, přijaté na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2000 /sněmovní tisk 966/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait


174. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky za rok 2000 (ve srovnání s rokem 1999) /sněmovní tisk 1008/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jiří Payne
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas


175. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 1009/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Jan Klas


176. Zpráva o stavu vyšetřování v úvěrních a spořitelních družstvech /sněmovní tisk 1023/

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


169. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2001 /sněmovní tisk 954/

Poslankyně Alena Svobodová


171. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 /sněmovní tisk 981/

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 15.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP