(11.00 hodin)

Poslankyně Olga Sehnalová: Návrh nebyl přijat, tedy hlasujeme o A4 zemědělského výboru. Souhlasím. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 434. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro návrh 82, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasování A5 až A7 ve společném bloku. Jsou to pozměňovací návrhy zemědělského výboru na straně 1. Souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane ministře, to je přesně podle schválené procedury.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Souhlas.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 435. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 81, proti 85. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B7 na straně 7 výboru pro veřejnou správu. Souhlasím. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, paní zpravodajko, já v tuto chvíli prosím o přerušení hlasování zhruba na dvě minuty, a to z důvodu, že pan kolega Výborný není schopen uvést své hlasovací zařízení do provozu, a tudíž se účastnit hlasování.

Zkusím vás odhlásit. Prosím, abychom se všichni zaregistrovali znovu svými hlasovacími kartami. Už je to v pořádku. Výborně, děkuji.

Budeme hlasovat o návrhu B7. Prosím stanovisko. (Stanoviska souhlasná.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 436. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 172 pro návrh 168, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu A8 zemědělského výboru. Moje stanovisko je souhlasné. (Ministr také souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 437. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 111, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pozměňovací návrh F4 pana poslance Hrnčíře. Doporučuji. (Ministr souhlas.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 438. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 134, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Další hlasování jej opět o pozměňovacím návrhu pana poslance Hrnčíře F3. Nesouhlasím. (Ministr rovněž nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 439. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro 75, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Další pozměňovací návrh A9 zemědělského výboru na straně 3. Souhlasím. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se jenom zeptat, paní kolegyně, vy jste uváděla, že bude-li přijato F4…

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Ano, promiňte, nebudeme o něm hlasovat, protože tím, že jsme přijali F4 pana poslance Hrnčíře, se stal nehlasovatelný. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, prosím dál.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Takže hlasujeme o B8 na straně 7 a mé stanovisko je souhlasné. (Ministrovo rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 440. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro návrh 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje A10 zemědělského výboru na straně 3. Mé stanovisko je souhlasné. (Ministrovo rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 441. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro návrh 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Nyní budeme hlasovat o B9 na straně 8 a mé stanovisko je souhlasné. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci se jen ujistit: Teď jsme hlasovali o A10.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: A10 a teď o B9.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 442. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 pro návrh 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A11 zemědělského výboru na straně 3. Souhlasím. (Ministr rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 443. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 173 přítomných pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Hlasujeme o B10 a B11 společně, na straně 8. Souhlasím. (Ministr rovněž.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 444. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 174 pro 167, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Následuje B12 na straně 8 a mé stanovisko je neutrální. (Ministr: Neutrální, spíše ano.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 445. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 164, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Pozměňovací návrh D6 poslankyně Sehnalové je na straně 9. Stanovisko je souhlasné. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 446. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP