Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. května 2001 v 9.03 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, zahajuji osmý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde - věřte mi srdečně a upřímně - vítám.

Prosím, aby se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Již tak učinili pan poslanec Michael Kuneš, který má náhradní kartu č. 3, a pan poslanec Jaromír Talíř, který má náhradní kartu č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Václav Klaus - zahraniční cesta, Květoslava Čelišová - zdravotní důvody, Václav Frank - zdravotní důvody, Václav Grulich - lázeňská léčba, Josef Houzák - léčení, Stanislav Křeček - zdravotní důvody, Miloslav Ransdorf - doprovod dcery na léčebný pobyt.

Z členů vlády se omlouvají její předseda Miloš Zeman - oficiální návštěva Slovinské republiky, pan ministr Miroslav Grégr od 14 hodin - dlouhodobě plánovaná pracovní jednání, a místopředseda vlády Pavel Rychetský - jednání Legislativní rady vlády.

Kolegyně a kolegové, jsme na samotném počátku dnešního jednacího dne, nicméně jeho průběh rozhodne o tom, zda se sejdeme ještě příští týden v úterý, či nikoliv. Z těchto důvodů bych chtěl velmi apelovat na všechny kolegyně a kolegy, aby svým dílem přispěli k tomu, abychom tak činit nemuseli, pokud to bude jen trochu možné. A prosím o poradu předsedů poslaneckých klubů na téma "doba dnešního jednání, resp. závěr dnešního jednání, kdy".

Myslím, že je zcela legitimní úvaha pokusit se dohodnout na téma, zda - nechceme-li jednat v úterý - jednat dnes déle, nebo chceme-li jednat v úterý, dnes jednat relativně krátce.

Dnešní jednání začneme body, které již byly pevně zařazeny. Jsou to body 93, tj. návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize, následovat bude bod 83, tj. volba členů Rady České televize. Poté by měl následovat bod 25, kterým je vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 880, prvé čtení - pokračování přerušeného jednání. Následně bychom se měli vrátit k bodu 62, jehož projednávání jsme včera přerušili, tj. třetí čtení vládního návrhu novely trestního řádu. Pak by měl následovat bod 74 jako první bod po 12. hodině, nicméně jsem optimistou a věřím, že se nám do 12. hodiny podaří projednat ještě některé z dalších bodů. Máme zde připravena třetí čtení a jsou to body 61, 65, 70, 71, 76 a 91.

V tuto chvíli je 9.09 hodin. Bod

 

93.
Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny
a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize

 

je bod, který můžeme začít projednávat v 9.10 hodin, a vzhledem k tomu, že na hodinkách předsedajícího je 9.11 hodin, zahajuji projednávání tohoto bodu.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny vám byl rozdán na lavice a prosím, aby předložené usnesení uvedl poslanec a předseda volební komise i volebního výboru pan kolega Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení páni tři ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Předstupuji před vás s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny.

Podle § 1 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny může Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím, svým usnesením upravit poměry svého vnitřního jednání.

Druhým bodem dnešní schůze je volba členů Rady České televize. Poslanecká sněmovna bude volit z velmi rozsáhlé kandidátní listiny, která obsahuje 161 jméno, a proto se domnívám - a toto je také důvod, proč předkládám návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jejího jednání - že je nezbytné pro případ, kdy by Poslanecká sněmovna rozhodla, že volba členů Rady České televize neproběhne tajným hlasováním ani veřejným hlasováním pomocí hlasovacích lístků, ale proběhne veřejným hlasováním pomocí hlasovacího zařízení, že je potřebné, a zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nám to přímo ukládá, přijmout usnesení, kterým rozhodneme, jaký bude postup při volbě členů Rady České televize. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP