(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu končím. Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr financí ČR Jiří Rusnok: Děkuji, pane předsedající. Velice krátce: myslím, že je skutečně řada věcí, o kterých je třeba debatovat ve druhém čtení. Prosil bych, jestli by bylo možno propustit do druhého čtení, tam myslím, že bude prostor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan zpravodaj?

 

Poslanec Ivan Pilip: Závěrečné slovo nechci, pouze bych sumarizoval rozpravu, která proběhla. Návrh na zamítnutí nezazněl, zazněl v této rozpravě jediný návrh, jestli jsem panu poslanci Vymětalovi dobře rozuměl, a to na zkrácení lhůty o 30 dnů. Dovolte jenom, abych se krátce vyjádřil. Domnívám se, že jde o poměrně složitý zákon, kde lze očekávat větší množství pozměňovacích návrhů, a nevidím tady žádné nebezpečí z prodlení, proto osobně nedoporučuji lhůtu ke zkrácení, ale samozřejmě záleží na vůli sněmovny.

Čili jediné téma hlasování kromě určení výboru je otázka zkrácení lhůty tohoto zákona, a návrh zpravodaje je zamítavý.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nejprve rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru. Moje otázka zní, zda někdo navrhuje jiný výbor. Hospodářský, omlouvám se panu poslanci Vymětalovi Karlovi.

 

Máme tady dva návrhy. Nejprve rozpočtový výbor.

Zahájil jsem hlasování číslo 207. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 131 pro 111 proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 208. Kdo je pro přikázání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 131 pro návrh 68, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Na závěr rozhodneme o návrhu na zkrácení lhůty. Na žádost pana poslance Vymětala Karla jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

V hlasování číslo 209 rozhodneme o návrhu zkrátit lhůty na projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 112 pro návrh 55, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému a hospodářskému výboru, a končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

O slovo požádal předseda volebního výboru Poslanecké sněmovny pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám oznámil, že volební výbor dnes provedl výběr 45 kandidátů do Rady ČT, ze kterých Poslanecká sněmovna v průběhu příštího týdne zvolí Radu ČT. Poté volební výbor svoji schůzi přerušil a bude v ní pokračovat v pondělí v této místnosti od 10.30 hodin. Bude diskuse se 45 kandidáty do Rady ČT. Dovoluji si vás všechny zde přítomné, ale i ty nepřítomné na toto jednání volebního výboru v pondělí pozvat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, všichni se na to těšíme, stejně jako já se těším na vás v úterý ve 14.00 hodin, kdy bude pokračovat jednání sněmovny.

 

(Jednání skončilo v 15.35 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP