(10.40 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím je návrh I5 nehlasovatelný. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu I3 poslankyně Machaté. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko ministra je rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 129 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 3 vyslovili pro a 165 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh I4, § 30 písm. d). Stanovisko zpravodajky i ministra je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se jeden vyslovil pro a 164 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh I5 k § 30 odst. 9. Stanovisko zpravodajky je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já zde mám poznámku, že o I5 už bylo hlasováno, ale kolegové mi říkají, že se možná mýlím.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Je to nehlasovatelné. Já jsem to tu měla od legislativy dvakrát, omlouvám se.

Další je pozměňovací návrh D6. Stanovisko zpravodajky je kladné, ministr nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 131 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 45 vyslovilo pro a 117 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh D7. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 59 vyslovilo pro a 111 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh D8. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 133 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 133 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 54 vyslovili pro a 114 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh D9. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 134 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 61 vyslovilo pro a 107 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh B12. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 135 tento návrh byl přijat, když ze 175 přítomných se 112 vyslovilo pro a 57 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh I6. Stanovisko zpravodajky i ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 136 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 21 vyslovilo pro a 146 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh B13. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko ministra je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 137 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 137 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 47 vyslovilo pro a 108 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh J1. Stanovisko zpravodajky i ministra je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 138 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 tento návrh nebyl přijat, když ze 175 přítomných se 67 vyslovilo pro a 75 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh D10. Stanovisko zpravodajky je kladné, stanovisko ministra je neutrální, spíše je pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 tento návrh byl přijat, když ze 175 přítomných se 122 vyslovilo pro a 44 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh B14. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko ministra souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 140 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh byl přijat, když ze 175 přítomných se 105 vyslovilo pro a 58 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh M3. Stanovisko zpravodajky je neutrální, stanovisko ministra je souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 141 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 tento návrh byl přijat, když ze 175 přítomných se 112 vyslovilo pro a 53 proti.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další je pozměňovací návrh R1. Stanovisko zpravodajky je záporné, stanovisko ministra je kladné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP