(18.40 hodin)

(pokračuje Sehoř)

Vyčlenění majetku Českých drah, a. s., se stále uvažuje v účetní hodnotě. Při vzniku Českých drah, a. s., by měl být jasně vyjmenovaný majetek. Je nesprávné, aby se vyjmenovaný majetek týkal Správy železniční dopravní cesty a vše ostatní patřilo akciové společnosti.

České dráhy, a. s., mají ze zákona zajištěnou práci na dopravní cestě. Smlouva je uzavřena na pět let a pak musí být opakovaně obnovena. Jinými slovy - je nevypověditelná. Ostatní dopravci budou uzavírat smlouvy s jedním z dopravců - s Českými dráhami, a. s. Smlouvy by ale měl mít na starosti nezávislý manažer infrastruktury. Na rozdíl od ostatních dopravců České dráhy, a. s., nepotřebují ani licenci, ani úřední povolení. To ovšem bude platit jenom do vstupu do Evropské unie.

V zákoně je neuvěřitelná věta, že stát dbá, aby akciová společnost poskytovala přepravní služby v souladu s jejím obchodním zájmem. Ne tedy v souladu se zájmem zákazníků, občanů, ale v zájmu akciové společnosti.

Z hlediska oddělení účetních okruhů není nic nového. Tak se účtuje již roky a peníze se vesele přerozdělují. Je tím sice splněn minimální požadavek Evropské unie, ale prakticky zůstane vše při starém.

Kromě představenstva akciové společnosti a dozorčí rady akciové společnosti je zřizován další orgán - řídící výbor. Myslím, že zbytečně. Vláda sice určí na návrh ministerstva dvě třetiny z dozorčí rady, ale po projednání s odborovými orgány. Není jasné proč.

Dozorčí rada akciové společnosti schvaluje rozpočty provozování železniční dopravní cesty. Ti by snad mohli navrhovat něco tomu, kdo je za dopravní cestu zodpovědný. Rozsah modernizace a rozvoje dopravní cesty nemůže určovat dopravce. To by měl dělat správce infrastruktury a hradit tomu, kdo práce provede, hradit to, co si sám objednal. Zákon počítá s tím, že dopravní obslužnost může hradit i Státní fond dopravní infrastruktury. To odporuje zákonu. A ani nebude mít na to peníze. Není jasné, zda všichni dopravci budou hradit stejné poplatky za dopravní cestu.

Generální inspekce by měla být podřízena přímo ministerstvu, ne jednomu ze subjektů podnikajících na železnici. Tím, že zaměstnanci jak na dopravní cestě, tak v dopravě přecházejí ze státní organizace na akciovou společnost, je jasné, že Správa železniční dopravní cesty bude skutečně jen okrajový subjekt. Jinými slovy - k dispozici Českých drah, a. s., zůstane vše kromě mrtvé dopravní cesty, a to ještě nádraží do ní nebudou patřit. Zde jde jasně o nevratný krok.

Dále akciová společnost bude tvořit sociální fond, který sice bude naplňován ze zisku, ale jeho hodnota bude 2 % nikoli z tohoto zisku, ale z vyplacených mezd. To je poměrně zajímavé ustanovení.

Nakonec, za desáté, kdo tedy vyhraje. Obávám se, že nikdo. Neprojde-li zákon ani nyní, jediný, kdo může být částečně spokojen, jsou odbory a vedení Českých drah. Budou v klidu vyrábět další dluhy. Projde-li zákon v navrhované podobě, uspokojíme sice Evropskou unii, ale bude platit tvrzení z prvního odstavce.

Projde-li liberální návrh, jsou dvě cesty. České dráhy jej nepřijmou a každý den budou dokazovat, že je zákon špatný. Nebo jej přijmou a budou se snažit budovat novou, moderní železnici. V tomto případě bude spokojena nejen Evropská unie, ale hlavně je šance, že budeme všichni dopravu po dráze zase chválit.

Je na vládě, které z cest dá přednost. Nemám ale na mysli již tuto vládu, protože ta si již vybrala. Vybrala si tak, že mi nezbývá nic jiného, než navrhnout zamítnout vládní návrh v prvém čtení. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu kolegovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Hlásí se někdo další do rozpravy? Prosím, pan kolega.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, dovoluji si jménem poslaneckého klubu Unie svobody požádat teď hned o vyhlášení přestávky na jednání poslaneckého klubu na 16 minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. To znamená, že končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Pokračujeme zítra v 9.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP