(15.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Totéž se týká zpřesnění režimu vyhlašování pevných cen u značení tabákových výrobků.

Vedle toho návrh zahrnuje přeřazení mechanickoterapeutických přístrojů pro léčebnou rehabilitaci osob s těžkým zdravotním postižením do snížené, 5% daně z přidané hodnoty. Část handicapovaných spoluobčanů tedy bude tímto opatřením zvýhodněna.

Konečně - a to je velmi důležitý bod, o němž jeden z poslanců ODS, pan Zvěřina, před časem říkal, že jsem měl v jeho případě více bouchat do stolu, a tak symbolicky tak činím nyní - to je bod, kterým se vrátí do původního, dnes platného stavu proces uzavírání tzv. duty free a tax free shopů na konec roku 2001. Toto je poměrně fundamentální požadavek jak ze strany Evropské unie, jejíž členské státy se oprávněně cítí poškozeny existencí těchto zvláštních typů obchodů, ale stejně tak je to fundamentální požadavek pro všechny poctivé obchodníky na české straně hranice, kterým tato nekalá konkurence odebírá možnosti uplatnit se na trhu a koneckonců snižuje zaměstnanost, ačkoliv to tak na první pohled možná nevypadá, protože v těch zónách se vytvořilo poměrně dost pracovních míst, ale to na úkor těch pracovních míst, která mohla být mimo tyto zóny.

Vážené dámy, vážení pánové, domnívám se, že z toho krátkého přehledu, který jsem se pokusil uskutečnit, jednoznačně vyplývá, že podoba novely zákona, tak jak ji doporučuje Poslanecké sněmovně Senát, je kvalitnější než ta, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby podpořila návrh v podobě vrácené Senátem. Zejména bych pak chtěl podtrhnout zásadní význam zachování stávajícího režimu rušení duty free shopů z hlediska plnění závazků České republiky ve vztahu k přípravě na vstup do Evropské unie.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Táži se pana poslance Libora Ježka jako zpravodaje rozpočtového výboru, zda se chce vyjádřit k předloženým návrhům Senátu.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, i přes slova pana ministra doporučuji Poslanecké sněmovně nepřijmout návrh Senátu a setrvat tak na původním znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Otevírám rozpravu. Jako prvnímu dám slovo panu senátorovi Topolánkovi.

 

Senátor Mirek Topolánek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Mertlík představil jednotlivé pozměňovací návrhy. Já se krátce pozastavím u některých z nich. Předešlu, že pozměňovací návrhy nakonec schválilo 66 z 69 přítomných senátorů, i když hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích bylo velmi různé.

V tom návrhu je několik věcí, které jsou sporné, a proto rozumím stanovisku zpravodaje rozpočtového výboru. Tím prvním je vypuštění bodu 43, který se týká bionafty a zrušení tohoto bodu, a tím vrácení na odpočet vratky 65 % spotřební daně z bionafty. Rozumím tomu, že ten bod už prošel velkou diskusí ve sněmovně a že je pro vás kontroverzní. Kontroverzním bodem je samozřejmě již vzpomínaný bod, část 6. a 7., týkající se duty free tax shopů, kdy na jedné straně, samozřejmě, je zbytečné dělat některá opatření předtím, než vstoupíme do Evropské unie, na druhé straně je zcela evidentní, že v tomto případě jde o krácení spotřební daně, protože většina toho zboží se vrací zpět na české území.

Já ponechávám na vašem rozhodnutí, jak se k tomuto návrhu postavíte. Senát pouze reflektoval své konzistentní usnesení z minulého funkčního období.

Co se týče sazby daně z tabákových výrobků a změny na pevnou cenu, myslím, že je to krok dobrým směrem, a bude mě mrzet, pokud díky kontroverzním návrhům tyto návrhy padnou pod stůl. Myslím si, že je na vás, abyste se rozhodli, a ponechávám hlasování o této novele vašemu rozhodnutí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád upoutal vaši pozornost na jeden z aspektů, o kterém hovořil pan ministr financí. Ten se týká toho hlasování, které nás čeká ve věci ukončení činnosti duty free.

Velmi stručně a pro přehlednost bych zopakoval tu volbu, která před námi stojí. V případě, že podpoříme senátní verzi tohoto zákona, pak obchody, které fungují v režimu duty free, to znamená v režimu prodeje bez daně, končí svoji činnost v tomto režimu k 31. 12. letošního roku. V případě, že se rozhodnete podpořit původní sněmovní verzi, pak činnost obchodů v tomto režimu bude oproti stávajícímu zákonnému znění prodloužena o dva roky, to je, že svoji činnost skončí o dva roky později, k datu 31. 12. 2003.

Proč je tato skutečnost tak důležitá? Pokud byste navštívili jakékoli celní ředitelství, v jehož obvodu se takovéto obchody nacházejí, tak by vám jistě podali vyčerpávající informaci o tom, jakým způsobem fungování tohoto režimu poskytuje široké spektrum možností pro úniky v oblasti daně z přidané hodnoty a pro úniky v oblasti spotřební daně. Já se domnívám, že toto naše hlasování bude i hlasováním o tom, zda toto okno, tento otevřený prostor pro úniky v oblasti spotřební daně a v oblasti DPH, ponecháme otevřené, nebo zda to okno uzavřeme k 31. 12. letošního roku.

Chtěl bych požádat všechny kolegy a kolegyně, kteří zde v této Poslanecké sněmovně v minulosti poctivě usilovali o to, aby se snížil prostor pro daňové a celní úniky, chtěl bych požádat ty kolegy a kolegyně, kteří zde z tohoto místa hovořili směrem k ostatním kolegům a kteří zde hovořili směrem k ministru financí a k vládě o tom, že vláda činí velmi málo pro to, aby se omezily celní a daňové úniky, chtěl bych všechny tyto kolegy a kolegyně požádat, aby podpořili senátní verzi tohoto návrhu zákona. Já jim velmi děkuji a věřím, že své hlasování odpovědně posoudí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nehlásí-li se nikdo, tak rozpravu končím.

Pan ministr, předpokládám, nechce nic dodat ke svému slovu. On mě neslyší, ale... Ne, nemusíte hovořit, pane ministře. Chtěl jsem se jen zeptat, jestli chcete něco dodat.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Pane předsedo, chci. Velmi se omlouvám, neslyšel jsem vás v hluku, který je zde vyvíjen.

Já bych jen znovu velmi krátce podtrhl to, co jsem říkal. Vedle oněch problémů s daňovými úniky, které jsou významné, je to i opět onen evropský aspekt. Toto je koneckonců jedno z hlasování, které rozhoduje o našem vstupu do Evropské unie. Byl bych rád, aby všichni, ať budou hlasovat jakkoli, si toho byli vědomi. Je to skutečně klíčová věc.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já nebudu komentovat, jestli podle tohoto hlasování nás vezmou do Evropské unie, nebo ne.

Pane ministře, ruší vás zejména váš pan kolega, pan ministr Dostál. Proto jste neslyšel.

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 650/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 650/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP