(15.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Vymětal navrhuje vyřadit bod 20. Říkal bod 24. To asi ne. Bod 29 - celní zákon. Vzhledem k tomu, že byl dodán pozdě do sněmovny, a vzhledem k jeho vážnosti a rozsahu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 177 pro 111, 40 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Plachý chce vyřadit bod 18, aby byl na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 177 pro 135, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Cabrnoch chce bod 15... Prosím, pan poslanec Záruba.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Pane předsedo, je mi to nemilé, ale chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 19. Hlasoval jsem ano a mám tam x.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, abychom revokovali, hlasovali znovu, abychom přijali tuto námitku, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 177 bylo 137 pro, 10 proti. Návrh byl přijat.

 

Je tu žádost na odhlášení. Nevím, jestli jsem vás odhlásil. Nemám ten pocit. Ano, teď se, prosím vás, teprve přihlaste.

 

Budeme znovu hlasovat - rozuměl jsem - o návrhu poslance Mareše na zařazení nového bodu o první etapě státní informační politiky.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 171 poslanců 82 pro, 68 proti. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Cabrnoch chtěl bod č. 15 pevně na úterý 10. 4.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 170 poslanců 132 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Cabrnoch dále navrhuje vyřadit bod 78, tedy volby do správní rady VZP, z programu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 172 poslanců 88 pro, 69 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Janeček navrhl zařadit nový bod. Jeho tradiční - usnesení Poslanecké sněmovny k povodňovým škodám jara 2000.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 173 poslanců 72 pro, 34 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martínek chce zařadit nový bod "Informace vlády o přípravě druhé etapy reformy veřejné správy".

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 173 poslanců 76 pro, 60 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kučera navrhl nový bod, naopak volby jednoho člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 173 poslanců 122 pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan místopředseda Langer navrhl, aby body 11 a 12 byly ve středu 4. dubna po obědě a třetí čtení, body 64, 65, v pátek 6. 4., což si nedovedu představit. Pane místopředsedo, nechcete navrhnout jiný termín? Už asi šest dalších bodů bylo navrženo na stejnou chvíli.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, máte naprostou pravdu. Nestihla by se lhůta, pokud se týká třetího čtení, a proto navrhuji po dohodě s panem doktorem Langerem a s panem poslancem Kučerou úterý jako první bod.

 

Předseda PSP Václav Klaus: V úterý odpoledne, ano?

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Ano. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 172 poslanců 142 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly dnes předneseny, a nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu schůze tak, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento pořad schůze, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 30 - to je standardní dávka - z přítomných 173 poslanců 157 pro, 5 proti. Návrh byl přijat, a tím také byl pořad schůze schválen.

 

Než všichni utečete. Předseda Senátu mě svým dopisem požádal o umožnění vystoupení senátorů Kubery, Topolánka, Kroupy, Eyberta, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu k vráceným návrhům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP