(14.20 hodin)

(pokračuje Starec)

Ve čtvrtek 5. dubna vyhlašuje výsledky soutěže Vynikající výrobek roku 2001 na slavnostním udílení národní ceny za design 2001.

Protože jsem zpravodajem jednoho z těchto návrhů, konkrétně bodu 20, žádám vás o to, abyste tento návrh podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já mám dva návrhy, oba, samozřejmě, zdvojené.

První se týká bodu č. 9, návrhu poslanců Buzkové, Marka Bendy, Talíře, Krásy a Filipa, zákona o zásadách styku a jednání Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Protože ústavně právní výbor věc projednával, a to i s ústavně právním výborem Senátu, kdy došlo v podstatě k tomu, že by bylo smysluplné tento bod projednávat, teprve až bude ve sněmovně projednán tisk 884, čili vládní novela, ta tzv. euronovela, která obsahuje také některé změny týkající se styku obou komor, doporučujeme tento bod vypustit a v návaznosti na něj pak, samozřejmě, i třetí čtení bodu č. 9, s tím, že by bylo zařazeno po projednání novely ústavy nebo po dokončení projednání novely ústavy v Poslanecké sněmovně.

Druhý návrh, který dávám, je ten, aby bylo zařazeno projednávání tisku č. 800, návrhu pana poslance Šustra a dalších, novely zákona o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon, kterému vyprší lhůta k projednávání, ta 40denní, dnes, byl doprojednán ústavně právním výborem v pátek a spěchá, protože je potřeba stihnout lhůtu 1. června, která je v něm obsažena.

Proto doporučuji, aby bylo druhé i třetí čtení tohoto návrhu zařazeno na tuto schůzi. Protože se mi zdá trochu příliš "naknop", aby to bylo zařazováno do těch druhých čtení, kterých je příliš málo, navrhuji, aby byla pevně stanovena hodina a den, a to v úterý příští týden jako první bod, kdy by bylo druhé čtení sněmovního tisku č. 800, návrhu pana kolegy Šustra a dalších na změnu zákona o ochraně osobních údajů, a v návaznosti na to, samozřejmě, potom třeba na konec třetích čtení třetí čtení tohoto tisku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Sněmovní tisk číslo?

 

Poslanec Marek Benda: Číslo 800.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já přicházím dnes s několika informacemi a s prosbou, která se týká bodů 8 a 61.

Pozdrželo se rozdání sněmovního tisku 818/3, takže i kdybychom dneska pracovali velmi racionálně, není splněna zákonná podmínka, čili bod 8 není možno projednávat dnes. Nicméně je možné ho projednávat zítra po 10. hodině nebo po 10.30. Rád bych si vás dovolil tedy požádat, abyste akceptovali návrh na pevné zařazení bodu 8 na zítřek na 11.00 hodin. Nechci zdržovat dalším odůvodněním. Prosím, vzpomeňte na rozpravu, která proběhla při prvním čtení, jde o čas a peníze s tím související nebo náklady s tím související.

A toho se týká má druhá prosba, bod 61, což je třetí čtení tohoto tisku. Prosil bych vás, abyste vzhledem k návaznosti procedury a projednávání v Senátu akceptovali jeho zařazení na čtvrtek tohoto týdne jako poslední bod před polední přestávkou. Myslím, že to projednávání ve třetím čtení bude velmi jednoduché a krátké. Třikrát jde o změnu jednoho slova. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás po dohodě s předkladatelem s ohledem na jeho časové dispozice požádal o pevné zařazení bodu 14, tisku 778. Je to zákon o menšinách. Chtěl bych, aby druhé čtení bylo zařazeno pevně na 4. 4., tj. na středu, jako první bod po obědě, případné třetí čtení na 11. 4., rovněž středu, jako první bod ráno nebo dopoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený předsedo vlády, vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl vyřazení z této schůze bodu č. 10. Je to poslanecký návrh trestního řádu. Jsem přesvědčen, že pokud dobře na této schůzi dopadne vládní návrh zákona, je možné předpokládat, že navrhovatelé svůj návrh stáhnou, protože se stane bezpředmětný. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu na program této schůze Poslanecké sněmovny. Ten bod by se nazýval Zpráva vlády o uplatňovaných preventivních opatřeních proti zavlečení kulhavky a slintavky a BSE a jejich předpokládané účinnosti, o připravovaných a o ochranných a zdolávacích opatřeních v případě výskytu některé z těchto nákaz.

Dovolte mi velmi stručné zdůvodnění. Vzhledem k tomu, že situace, která na britských ostrovech a v západní Evropě v oblasti výskytu těchto dvou nákaz hospodářských zvířat panuje, mají naši zemědělci oprávněné obavy nejen ze zavlečení těchto nákaz do České republiky, ale zejména i z dalšího dopadu těch opatření, která by případně byla při výskytu těchto chorob přijímána. Proto si myslím, že je důležité, abychom tento problém zde v Poslanecké sněmovně projednali, abychom dokázali informovat veřejnost, a to tak, že pravdivě a objektivně, o tom, co všechno je možné připravit, co se připravuje a co je třeba vyloučit v případě vzniku těchto nákaz.

Zemědělci se na nás, na poslance, obracejí zejména s tím požadavkem, že je třeba přijmout taková ochranná opatření, aby byly vyloučeny ony plošné ekonomické dopady na zemědělské podniky, takové dopady, jaké jsou dnes a denně ke spatření ve sdělovacích prostředcích a které znamenají likvidaci řady zemědělských podniků v postižených zemích.

V této souvislosti bych rád zdůraznil preventivní charakter, který je třeba především při těch opatřeních zohledňovat, protože jestliže investujeme určitou částku do prevence, předejdeme tím vzniku daleko větších a větších ekonomických škod.

Tento problém má i svůj velký etický rozměr. Já se velmi divím těm spolkům, organizacím ochránců zvířat, které jsou schopny protestovat proti každému sebemenšímu porušení zákonů a pravidel např. při přesunech zvířat, při chovu zvířat, ale naprosto mlčí - nebo alespoň já jsem se nesetkal s jakoukoli reakcí ve sdělovacích prostředcích - na ty hrůzy, které vidíme např. při likvidaci zcela zdravých zvířat, ve Velké Británii zejména. Byl bych rád, aby svoje do toho možná řekly i tyto skupiny občanů. Chtějí-li být vyslyšeny v ostatních případech, tak tento závažný případ, týkající se dnes již statisíců zvířat, je třeba, myslím si, aby také reflektovaly.

Chtěl bych v této souvislosti požádat vládu o velmi ostrou reakci na rozhodnutí Evropské unie, kterým byla naše země zařazena mezi ty tzv. rizikové země, co se týče hlediska možného výskytu BSE, čili nemoci šílených krav.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP