Začátek schůze Poslanecké sněmovny
3. dubna 2001 ve 14.08 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, chtěl jsem vás všechny uvítat, ale pana místopředsedu Langera nemohu, protože ruší ze všech nejvíce. Pana ministra Fencla prosím, aby zde neřešil věci s jednotlivými poslanci.

Zahajuji 35. schůzi a srdečně vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru ze dne 22. března. Pozvánka byla odeslána následující den.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Náhradní kartu č. 2 má paní poslankyně Stránská, č. 4 poslanec Gross, č. 5 poslankyně Emmerová.

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Miroslava Kalouska a poslankyni Miroslavu Vlčkovou. Má někdo jiný návrh?

Pan poslanec Payne má náhradní kartu č. 6.

Je zde návrh, abychom místo nepřítomného poslance Kalouska navrhli poslance Šafaříka. Byl to můj návrh, beru ho sám sobě zpět. Má někdo jiný návrh? Ne-li, dám hlasovat.

 

Kdo je pro, abychom jako navrhovatele určili poslance Šafaříka a poslankyni Vlčkovou, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 150 poslanců 135 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat, určili jsme ověřovatele schůze.

 

Prosím jmenované, aby zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a dohlédli na losování jejich pořadí.

Sděluji, že do zahájení schůze o omluvení účasti požádali tito poslanci: z důvodu zahraniční cesty poslanci Hojdar, Kohlíček, Matějů, Nájemník, Nedvědová, Tlustý, Kraus. Z důvodu nemoci či léčebného pobytu poslanec Kasal a Patočka. V zahraničí jsou ministři Kavan a Eduard Zeman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP