(12.50 hodin)

(pokračuje Buzková)

Za třetí - zavést nově pro oprávněné chovatele nebezpečných druhů zvířat povinnost prokazovat svoji oprávněnost k chovu takového zvířete dokladem o schválení chovu, vydaným příslušnou veterinární správou, a to na žádost příslušného státního orgánu s tím, že porušení takové povinnosti se stává přestupkem s možností uložení právní sankce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh jsem předložila po téměř roční práci, kterou byla především komunikace se zainteresovanými organizacemi. Aby tato komunikace a dialog mohly pokračovat, začátkem tohoto roku jsem uspořádala parlamentní seminář, který tuto problematiku diskutoval.

Na tomto semináři byl také diskutován návrh poslanců Kořistky a dalších. Došlo tam k poměrně výrazné kritice filozofie, se kterou zde dnes předstoupil pan poslanec Kořistka, a vzhledem k tomu, že jsem se domnívala, že by bylo lepší, aby určité vlny vášně byly tlumeny, slíbila jsem na tomto semináři, že pakliže navrhovatelé předchozího zákona svůj zákon vezmou zpět, učiním i já takovýto vstřícný krok a vezmu i já svůj návrh zpět.

Tento slib plním, příslušný návrh zákona beru zpět, a to přestože jsem přesvědčena o tom, že tato filozofie, to znamená filozofie zpřísnění případného postihu neodpovědného majitele či chovatele zvířete, je tou správnou filozofií, ze které se má v daném případě vycházet.

Kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Tím končí projednávání tohoto návrhu zákona.

Vyhlašuji polední pauzu do 14.00 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP