(18.20 hodin)

(pokračuje Jičínský)

A jest se tady ptáti, jak k tomu občané přijdou, aby v důsledku nečinnosti státních orgánů byli poškozeni v těchto svých základních právech, a to po řadu let. Je nepochybné, když se podíváme na první rozhodnutí neblaze proslulého ministra životního prostředí Františka Bendy, že se tam objeví řada rozhodnutí, která má ve vínku tato stavba, a ani vládě se nepodařilo tato prodlení vyřešit. Jak občané přijdou k tomu, že soudy rozhodují tak dlouho, pokud vůbec rozhodují? V tomto směru asi nemůžeme přijmout tu známou zásadu fiat iustitia - protože tady o žádné iustitii se ani mluvit nedá - pereat mundus. Nepochybně Plzeň hyne.

V tomto směru myslím, že tento způsob fungování právního státu, jak jej prokazují orgány exekutivy i orgány soudů, vyžaduje speciální řešení, a proto i já budu podporovat tento zákon i při vědomí právních problémů s ním spojených.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Maštálka, připraví se pan kolega Libor Ambrozek.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Pane předsedající, kolegyně a kolegové, ještě v pátek minulého týdne jsem byl připraven na vystoupení k navrhované novele s výčtem argumentů, které by dokládaly tíživost dopravní situace v Plzni. Páteční průběh projednávání však ukázal, že ani další tuny zplodin, ani fakta o možném snížení nehodovosti, ani jiné tuny argumentů nemohou pomoci, spíše naopak. Navíc nechci délkou svého příspěvku prodlužovat dobu projednávání a řešení obchvatu.

Chci říci, že spíše než na ony tuny argumentů spoléhám na váš rozumný úsudek, neboť argumentů již zaznělo dost. Vím, že řada z vás nechce uškodit věci, ale má výhrady a tak možná raději při rozhodování odejde. Vím, že někteří mají připravené protiargumenty proti novele i obchvatu. Chci vás ubezpečit, že navrhovatele, nás, vaše čtyři kolegy, nevedla k předložení ani touha zviditelnit se, ani pocit, že jedině my víme, jak na to. Důvod je ten, že všichni cítíme zodpovědnost za neřešenou a zatím neřešitelnou situaci v Plzni. Všichni čtyři jsme se s tímto problémem potýkali po mnoho let jako zastupitelé města Plzně. Soudím, že možnosti města a jeho statutárních orgánů jsou vyčerpány.

Chci tedy vyzvat, víte-li o jiném, lepším řešení vedoucím k urychlené dostavbě obchvatu, předložte je, prosím. Víte-li o nedostatcích našeho návrhu, pomozte jej vylepšit. Jste-li zásadně proti, jistě je to vaše právo, ale žádám vás o zvážení, zda, komu nebo čemu zastavením návrhu pomůžete, neboť je nebezpečí z prodlení.

Nepomohou nám jistě nyní řešit situaci rozbory toho, kdo se v průběhu mnohých let podílel na tom, že obchvat není. V příčinách se najde každá politická strana. Pomůže, a to nejen Plzni, jen urychlená výstavba. Ústy kolegy Václava Brouska jsme přiznali, že jde o nestandardní řešení, avšak velmi nestandardní je i situace v Plzni. Úspěch i neúspěch si jistě rozdělíme jako navrhovatelé rovným dílem, ale především si ho rozdělí občané. Doufám, že klidná racionální úvaha vám umožní hlasovat pro propuštění tohoto návrhu i účasti na jeho dalším zlepšení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: S faktickou poznámkou pan kolega Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, mám faktickou poznámku k jednomu hlasování v předchozím bodě. Byl jsem kolegy upozorněn, že v hlasování č. 340, což bylo hlasování o rozpočtu, mám uvedeno, že jsem hlasoval pro. Už vzhledem k tomu, jak dopadly mé pozměňovací návrhy, jsem naprosto přesvědčen a hlasoval jsem proti přijetí rozpočtu. Prosím, aby tak byl opraven záznam ve stenu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Třeba by to mohlo být interpretováno jako náhlé prozření kolegy Talíře. Rozumíme tomu, takže pan poslanec Talíř pro stenozáznam a pro pořádek upravuje a vysvětluje výsledek hlasování ke státnímu rozpočtu.

Slovo má pan poslanec Libor Ambrozek, připraví se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chápu rozpaky kolegy Langera z připravované délky mého vystoupení. Budu se snažit mluvit buď rychle, nebo některé části vypustit, abyste stihli mikulášskou nadílku. Protože ale většina kolegů nebo vlastně všichni, kteří hovořili, mluvili velmi dojemně o nutnosti plzeňského obchvatu, dovolím si s laskavým souhlasem kolegy Maštálky uvést pár argumentů proti tomuto návrhu zákona.

Pominu to, že když jsem z poslaneckého šuplíku vytáhl tento návrh, myslel jsem, že se už jedná o silvestrovskou poštu. Samozřejmě se shodneme na tom, že dopravní bezpečnost a zdraví obyvatel Plzně jsou ohrožovány nárůstem individuální dopravy. O odpovědnosti za současný stav se často spekuluje, a proto jsem rád, že autoři navrhovaného zákona uvádějí v důvodové zprávě objektivní a korektní informace. Zpráva potvrzuje, že zdržení plzeňského obchvatu můžeme vládě Václava Klause vyčítat jen zčásti, protože vládní souhlas je datován v prosinci 1991 a Klausova vláda za tři roky potvrdila zcela jinou trasu. Nad následným postupem už ale zůstává rozum stát.

Důvodová zpráva přesně uvádí, že stavebně správní odbor Magistrátu města Plzně vydal územní rozhodnutí v roce 1995. Bývalé Ministerstvo hospodářství, dnes Ministerstvo pro místní rozvoj, následně zamítlo všechna odvolání. Vrchní soud ale shledal jejich postup právně vadným, to znamená, že špatná práce státních úředníků nás stála zbytečné mnohaleté zdržení stavby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP