(17.30 hodin)

(pokračuje Brožík)

Já dávám hlasovat o námitce pana poslance Šplíchala.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 185 poslanců pro 106, proti 42. Námitka pana poslance Šplíchala byla sněmovnou přijata.

 

Budeme opakovat hlasování č. 318 - to znamená o návrhu 109.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje bylo neutrální, pana ministra záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 183 poslanců pro 91, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Pane předsedající, zpochybňuji hlasování. Hlasoval jsem pro, ale nemám tam žádný záznam.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Nebyl žádný záznam. Pan poslanec Korbel vznesl námitku proti hlasování. Rozhodne o ní sněmovna v hlasování číslo 321.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 185 poslanců pro 148, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Budeme znovu opakovat hlasování číslo 319 o návrhu pod bodem 109. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci svými kartami.

 

Opakujeme hlasování o položce pod číslem 109. Stanovisko neutrálně záporné.

Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 184 pro 92, proti 72. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, já se vám velice omlouvám, ať jsem mačkal, jak jsem mohl mačkat… Určitě jste si všimli, že jsem byl pro, ale bohužel se mi žádné světýlko nerozsvítilo. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, máte záznam ve sjetině? Nebo nemáte? Já bych zkontroloval záznam ve sjetině.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Nebyl tam.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře, budeme hlasovat o námitce pana poslance Kučery mladšího.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 323 z přítomných 185 poslanců pro 146, proti 12. Námitka byla přijata.

 

Budeme opět už počtvrté hlasovat o položce 109. Stanoviska neutrálně záporná.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 324 z přítomných 185 poslanců pro 95, proti 70. Návrh byl přijat.

 

Námitky nezaznívají, budeme, pane zpravodaji pokračovat. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Máme návrh 110. Stanovisko zpravodaje záporné. (Předkladatele záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 325 ze 185 přítomných poslanců pro 79, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 111. Stanovisko kladné. (Předkladatele záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 326 ze 185 poslanců pro 130, 26 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 112. Stanovisko záporné. (Předkladatele záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 327 ze 185 poslanců pro 55, 94 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 113. Stanovisko záporné. (Předkladatel rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 328 ze 184 poslanců pro 62, 91 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP