(17.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 99 - stanovisko zpravodaje je záporné. (Předkladatel: záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 306 z přítomných 185 pro bylo 47, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Alternativa I návrhu 100 - zpravodaj má stanovisko záporné. (Předkladatel: záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 307 z přítomných 185 poslanců pro 36, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Alternativa II - zde bych jen upozornil, že částky mají být ve sloupečku VPS. Stanovisko zpravodaje je záporné. (Předkladatel: záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 308 z přítomných 185 pro 33, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 101, stanovisko zpravodaje je záporné. (Stanovisko předkladatele rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 309 z přítomných 185 pro 41, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 102, stanovisko záporné. (Předkladatel: rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 185 poslanců pro 60, proti 102, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 103 - stanovisko záporné. (Předkladatel: rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 185 poslanců pro 47, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Alternativa I návrhu č. 104 - stanovisko záporné. (Předkladatel: rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 185 poslanců pro 39, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Alternativa II téhož návrhu - stanovisko záporné. (Předkladatel: rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 185 poslanců pro 38, proti 112, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 105 - stanovisko zpravodaje je neutrální. (Předkladatel: rovněž neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 185 poslanců pro 98, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 106 - zpravodaj doporučuje. (Předkladatel: rovněž kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 185 poslanců pro 144, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu č. 107 je stanovisko zpravodaje záporné. (Předkladatel: rovněž záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 316 z přítomných 185 poslanců pro 63, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu č. 108 stanovisko zpravodaje kladné. (Předkladatele rovněž kladné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 185 pro 107, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 109 - stanovisko zpravodaje neutrální. (Předkladatel: stanovisko záporné.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 185 poslanců pro 104, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že zpravodaj opustil svůj post, navíc je rozruch kolem hlasování, takže prosím o chvilku strpení.

Konstatuji, přihlášku pana poslance Šplíchala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem opravdu hlasoval proti, nerozsvítilo se mi světélko, takže jsem tam měl křížek, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Šplíchal zpochybňuje hlasování. Abychom zabránili dalším problémům, dám o jeho námitce hlasovat. (V jednací síni se ozývají hlasy proti zpochybnění hlasování.) Pan poslanec má nárok na zpochybnění hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP