(17.10 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ke druhé alternativě 84. návrhu je stanovisko kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 292 je z přítomných 184 poslanců 159 pro a 55 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 85. návrh - stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 293 je z přítomných 184 poslanců 61 pro a proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 86. je stanovisko záporné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 294 je z přítomných 184 poslanců 57 pro a 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 87 je pro vnitrokapitolní přesun bez stanoviska.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 295 je z přítomných 184 poslanců 106 pro a 38 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 88 je stanovisko kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel má rovněž kladné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 296 z přítomných 184 poslanců je pro 109, proti 36. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 89 zpravodaj spíše nedoporučuje - tato položka byla již řešena v jiných návrzích.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 297 z přítomných 184 poslanců je pro 95 a proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 90 zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 298 z přítomných 184 poslanců je 45 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: První alternativa návrhu č. 91 byla dle mého názoru už rozhodnuta v individuálním hlasování o položce 1/4. Táži se pana poslance Gongola, zda souhlasí. (Poslanec Gongol: Ano.) Zbývá tedy druhá alternativa a tu zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 299 z přítomných 184 poslanců je pro 22, proti 142. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 92 zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 300 je z přítomných 184 poslanců pro 30, proti 120. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu č. 93 je stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Stanovisko předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 301 je z přítomných 184 poslanců 136 pro a proti 29. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 94, jak jsem avizoval, je stanovisko kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel má záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 302 je z přítomných 184 poslanců 98 pro a 61 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 95 byl panem poslancem Sehořem stažen. Návrh 96, první alternativu, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 303 je z přítomných 185 poslanců 117 pro a 36 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhá alternativa je tím nehlasovatelná. Návrh 97 - stanovisko kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 304 je z přítomných 185 poslanců 84 pro a 58 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 98 je stanovisko kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel má stanovisko neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 305 je z přítomných 185 poslanců 103 pro a 44 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP