(16.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u 48. návrhu. Stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 z přítomných 186 poslanců pro 101, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh 49 pana poslance Kapouna, který byl zpřesněn na začátku třetího čtení. Zpravodaj ho nedoporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to komplexní návrh pana poslance Kapouna - jedno hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 z přítomných 186 poslanců pro 93, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Pro jistotu vás všechny odhlásím, protože zde mám stále velký počet nehlasujících poslanců. Nyní už jsme odhlášeni, žádám vás o novou registraci.

Pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedající, zpochybňuji toto hlasování, neboť jsem hlasoval pro a na výsledkové listině mám, že jsem se zdržel hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Takže rozhodneme o námitce pana poslance Matulky k poslednímu, 250. hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 z přítomných 184 poslanců pro 156, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená sněmovno, dovolte mi upozornit vás, že - máte to v poznámce, ale já to zopakuji - případné schválení tohoto návrhu je porušením jednoho ze schválených údajů, které byly schváleny v prvním čtení. Vím, že sněmovna může skoro všechno, ale byl bych rád, abyste to věděli.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Jen upřesňující informaci - podle stanoviska Ministerstva financí tomu tak není, není to oprava schváleného prvého čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Sehoř. Jen fakticky, pane poslanče, nebo procedurálně?

 

Poslanec Karel Sehoř: Chtěl bych jen upozornit na jednu věc, že v zákoně o dráhách je jasně napsáno, že dotace se rozdělují po okresech. Takže předpokládám, že toto je i proti zákonu o dráhách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Námitka byla přijata, musíme o tomto návrhu rozhodnout v novém hlasování. Budeme znovu hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj z důvodů již uvedených nedoporučuje a vřele doporučuje sněmovně, aby se tímto nedoporučením řídila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 z přítomných 183 poslanců pro 89, proti 81. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 50. Zpravodaj doporučuje, předkladatel doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 253 z přítomných 185 poslanců pro 126, proti 26. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 51. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 254 z přítomných 185 poslanců pro 63, proti 96. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O návrhu 52 jsme již hlasovali. Návrh 53 byl akceptován jako upřesnění. U návrhu 54 stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko předkladatele rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 255 z přítomných 184 poslanců pro 58, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 55. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel má rovněž záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 256 z přítomných 184 poslanců pro 50, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 56 byl přijat jako upřesnění včetně upřesnění uvedeného dnes na začátku třetího čtení. Návrh 57 zpravodaj nedoporučuje, předkladatel má záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 257 z přítomných 184 poslanců pro 33, proti 131. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 58 je stanovisko zpravodaje záporné. Pan ministr? Má záporné stanovisko.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 258 z přítomných 184 poslanců pro 34, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K první alternativě návrhu 59 je stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 259 z přítomných 184 poslanců pro 25, proti 153. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K druhé alternativě 59. návrhu je stanovisko záporné, předkladatel rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 260 z přítomných 184 poslanců pro 36, proti 135. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP