(16.30 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 42 zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 z přítomných 185 poslanců pro 86, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 43 - stanovisko zpravodaje neutrální, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 184 poslanců pro 93, proti 57. Návrh byl přijat.

 

(Výměna předsedajících.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan místopředseda Brožík se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážená paní předsedající, omlouvám se sněmovně. Hlasoval jsem proti a  na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování pořadové číslo 240.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o zpochybnění posledního hlasování, jak je navrhl pan místopředseda Brožík.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Brožíka. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 tento návrh byl přijat, když ze 185 přítomných hlasovalo 158 pro, 14 proti. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje k návrhu 43 bylo neutrální, předkladatel zásadně nedoporučuje.

 

(Výměna předsedajících.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme opakovaně hlasovat o položce 43.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 186 poslanců pro 89, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 43 - zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 186 poslanců pro 109, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 45 je stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 186 poslanců pro 112, proti 44. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 46 stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 245 z přítomných 186 poslanců pro 71, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: U 47. návrhu jsou tři alternativy. Jeho předkladatel výslovně požaduje hlasovat v pořadí 1 miliarda, 750 milionů, 500 milionů, proto nepřichází v úvahu orientační hlasování. Zpravodaj doporučuje variantu poslední, proto nedoporučuje varianty první dvě. Předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Hlásí se kolega Pilip. Nehlásí se o slovo, jen chce konzultaci se zpravodajem.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Kolega Pilip mě upozorňuje, že je ještě ve hře jeho alternativa, směřující v podstatě k témuž, ve které je částka 300 mil. Kč. Jeho jménem na tento fakt upozorňuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pod položkou?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: To na mně chcete moc.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan poslanec Pilip by mohl vědět, která položka je jeho návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ze sněmovny se ozývá, že je to 101. Ano, je to položka 101 na straně 55.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Sněmovna může hlasovat o všech čtyřech návrzích postupně, nebo počkáme, až tento návrh přijde na řadu?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zeptal bych se navrhovatelů, jaká je jejich představa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Slovo má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem rozpočtový odborník, ale protože to je z jiného zdroje, tak si myslím, že je to úplně jiný návrh a není možné to slučovat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já s vámi souhlasím. Jde o snížení rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a pan poslanec Pilip navrhuje snížení Všeobecné pokladní správy.

Budeme hlasovat postupně o třech variantách pana poslance Plevy. Zpravodaj nedoporučuje první dvě varianty, doporučuje třetí variantu, pan ministr nedoporučuje žádnou z variant.

 

Zahajuji hlasování o první variantě. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 z přítomných 186 poslanců pro 47, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Druhá alternativa - 750 milionů. Stanoviska jsou záporná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 z přítomných 186 poslanců pro 51, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslední varianta je 500 milionů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 248 z přítomných 186 poslanců pro 85, proti 85. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP