(16.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/18. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 223 z přítomných 186 poslanců pro 43, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/19. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 224 z přítomných 186 poslanců pro 48, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/20. Jak jsem již uvedl - kladné, předkladatel záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 225 z přítomných 186 pro 40 poslanců, proti 117. Návrh i přes doporučení pana zpravodaje nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ale snažil jsem se. 37/21 - záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 226 z přítomných 185 poslanců pro 47, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/22. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 227 z přítomných 186 poslanců pro 47, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Posledních šest návrhů pana poslance Krásy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/23. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 228 z přítomných 186 poslanců pro 46, proti 106. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/24. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 229 z přítomných 186 poslanců pro 45, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/25. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je pro?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 230 z přítomných 185 poslanců pro 42, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/26. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 231 z přítomných 185 poslanců pro 43, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/27. Záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 232 z přítomných 185 poslanců pro 45, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/28. Záporné, předkladatel negativní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 233 z přítomných 185 poslanců pro 40, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/29. Stanovisko žádné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 234 z přítomných 185 pro 51, proti 102 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Táži se pana poslance Krásy, zda bylo hlasováno o všech jeho návrzích tak, jak navrhl ve druhém čtení.

 

Poslanec Václav Krása: Ano.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje 38. návrh pana poslance Krásy. Zpravodaj spíše doporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 235 z přítomných 185 poslanců pro 79, proti také 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh 39. Stanovisko zpravodaje kladné, předkladatel neutrální, spíše kladné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 z přítomných 185 poslanců pro 117, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: První alternativu 40. návrhu zpravodaj doporučuje, předkladatel zásadně nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 z přítomných 185 poslanců pro 99, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je druhá alternativa nehlasovatelná. Návrh 41. zpravodaj nedoporučuje, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 z přítomných 185 poslanců pro 86, proti 76. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP