(16.10 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 207 z přítomných 187 poslanců pro 37, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/3. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 187 poslanců pro 43, proti 107. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/4. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 187 poslanců pro 40, proti 105. Návrh nebyl přijat.

 

Mohl bych se zeptat pana poslance Krásy, jestli nechce zvážit svoje stanovisko k jednotlivému hlasování?

 

Poslanec Václav Krása: Pane předsedající, já jsem vyjádřil ve svém pozměňovacím návrhu svůj návrh a trvám na něm.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Budeme pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/5. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele rovněž záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 187 poslanců pro 41, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/6. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 187 poslanců pro 40, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/7. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 187 poslanců pro 38, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/8. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 187 poslanců pro 40, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/9. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 187 poslanců pro 47, proti 100. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/10. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 187 poslanců pro 46, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Zeptám se opět pana poslance Krásy, když se dostáváme na další stranu 44, jestli stále trvá na svém návrhu. (Poslanec Krása: Ano.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zkusil bych vstřícnost. 37/20 bych doporučil.

37/11. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko předkladatele neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 186 poslanců pro 37, proti 116. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/12. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko předkladatele záporné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 186 poslanců pro 43, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/13. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 186 poslanců pro 37, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/14. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 219 z přítomných 186 poslanců pro 37, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/15. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 220 z přítomných 186 poslanců pro 41, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/16. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 221 z přítomných 186 pro 37, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: 37/17. Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatel nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 222 z přítomných 186 poslanců pro 44, proti 104. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP