(Jednání pokračovalo v 15.52 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosil bych, abychom se posadili, abychom mohli pokračovat v dalším našem jednání.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Před přerušením jsme schválili bod B16. Pak byla vyhlášena pauza.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Registruji přihlášku pana poslance Rozehnala, prosím.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych zpochybnit hlasování číslo 176, kdy jsem se zdržel hlasování, a u mého jména je písmeno A.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Jde o hlasování číslo 176, tedy o návrhu č. 15.

 

Dobře, pan poslanec Rozehnal tedy vznáší námitku proti hlasování číslo 176.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 182 poslanců 142 bylo pro, 24 proti. Návrh tedy byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu č. 15 je stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko pana ministra - rovněž záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem tedy hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 182 poslanců 72 pro, 88 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím se dostáváme k návrhu 17 pana poslance Kalouska. (Stanovisko zpravodaje záporné, předkladatele záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 183 poslanců 35 pro, 132 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh číslo 18 zpravodaj nedoporučuje. (Ministr Mertlík rovněž nedoporučoval.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 185 bylo 50 pro, 123 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K návrhu 19 je stanovisko zpravodaje záporné. (Ministr Mertlík rovněž nedoporučuje.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 185 bylo 53 pro, 118 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje k návrhu č. 20 je kladné. (Ministr Mertlík měl stanovisko záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 186 bylo 126 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní návrh 21, alternativa I. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatel rovněž nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 186 bylo 32 pro, 133 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko zpravodaje k alternativě II návrhu 21 je záporné. (Stanovisko ministra Mertlíka rovněž záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 187 pro 33, proti 129. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: O obou alternativách návrhu č. 22 jsme již hlasovali. Nyní tedy návrh 23. Zpravodaj má stanovisko neutrální. (Ministr Mertlík nedoporučoval.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 187 poslanců pro 79, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh č. 24 - zpravodaj doporučuje. (Stanovisko předkladatele bylo záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsme hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 187 poslanců bylo 87 pro, 81 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní návrh č. 25 - zpravodaj nedoporučuje. (Stanovisko předkladatele bylo rovněž záporné.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 187 poslanců pro bylo 79, proti 84. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP