(15.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 186 bylo pro 95 a 77 proti. Návrh byl o jeden hlas přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem se zdržel hlasování a na sjetině mám ano. Proto zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dám hlasovat o námitce pana poslance.

Kdo je pro jeho námitku, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 177 bylo z přítomných 187 poslanců 162 pro a 14 proti. Návrh pana poslance Ekerta byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o tomto návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pane předsedo, já jsem zaregistroval, že někteří poslanci si nevšimli, že jsme před námitkou pana poslance Severy zamítli návrh 10, a pak schválili návrh 11 a ve svém posunu materiálu jsou pak o jednu položku jinde. Opakuji, že tedy hlasujeme o položce 14 na straně 40.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne, pane poslanče, teď hlasujeme o položce 15.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Takže ten, kdo neposkočil o kolonku, jsem já, takže se omlouvám. Jsme tedy u návrhu 15, 200 mil. Kč, pan poslanec Papež.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Bylo zpochybněno hlasování, proto znovu hlasujeme o návrhu č. 15 pana poslance Papeže.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Překladatel rovněž nedoporučuje.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 178 bylo z přítomných 187 pro 101 a proti 73. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u návrhu č. 16 pana poslance Plachého. Stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Předkladatel má stanovisko záporné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 179 bylo z přítomných 187 pro 112 a 58 proti.

 

Prosím pana poslance Sobotku.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych rád požádal jménem klubu sociálních demokratů o desetiminutovou přestávku, abychom si vyjasnili, o kterých bodech se hlasuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vyhlašuji přestávku do 15.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.34 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP