Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
5. prosince 2000 ve 14.07 hodin

Přítomno: 187 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji pátý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Pan ministr poslanec Gross se dostavil o berlích, ale zapomněl svou identifikační kartu, a má tedy náhradní kartu č. 2. Nicméně ho zde vítáme.

Sděluji, že o omluvení neúčasti požádali z důvodu zahraniční služební cesty poslanci Karas, Lobkowicz, Chobot, Máče, Bílý, Exner, Koudelka a Parkanová. Poslanec Paulík je po operaci. Z vlády jsou na zahraničních cestách ministři Kavan, Kužvart a Vetchý.

Pan poslanec Vejvoda má náhradní kartu č. 3.

Přehled zbývajících bodů k projednání na této schůzi vám byl rozdán na lavice. Ještě před zahájením rozpravy k rozpočtu budeme mít ještě několik procedurálních návrhů, a proto prosím, abyste jim věnovali pozornost.

Na poradě s místopředsedy sněmovny a předsedy poslaneckých klubů jsme se dohodli na některých drobnostech dalšího postupu. Po skončení hlasování o státním rozpočtu budeme pokračovat projednáváním bodů ve schváleném pořadí. Nejprve dokončíme přerušený bod č. 38, pak přijdou na pořad smlouvy, druhé čtení, první čtení apod. V následujících dnech vždy po pevně zařazených bodech budeme projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení. Navíc bod 90 - odpovědi členů vlády na písemné interpelace, navrhuji zařadit na čtvrtek 7. prosince jako bod druhý.

Mám zde ještě návrh pana poslance Jana Žižky, který by chtěl něco jiného. Já bych ho nechal s jeho návrhem vystoupit.

 

Poslanec Jan Žižka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vy jste zařadil jako bod napevno bod č. 65 - vládní návrh na zapojení České republiky do integrovaného systému protivzdušné obrany a já navrhuji změnu pořadu schůze, abychom také napevno a logicky zařadili bod 66, což je vládní návrh na další působení jednotek Armády ČR v operacích mezinárodního společenství na Balkáně podle příslušných rezolucí rady OSN - smluvní tisk 784. Potom, pane předsedo, následně by mohly následovat interpelace písemné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pokud by toto bylo schváleno, dám o tom za chvíli hlasovat, pak by bylo evidentní že bych změnil, aby písemné interpelace byly zařazeny jako třetí bod. Dále má slovo paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji, aby bod 54 schváleného pořadu schůze, kterým je třetí čtení zákona o Policii ČR, které předkládá pan ministr Stanislav Gross, bylo zařazeno napevno, a to na středu 6. 12. jako první bod po polední přestávce, kde dosud žádný pevný bod zařazen není. Krátké zdůvodnění spočívá v podstatě v tom, aby pan ministr mohl počítat s konkrétním termínem, kdy se dostaví do Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Dále se přihlásil předseda poslaneckého klubu ODS poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi jménem poslaneckého klubu ODS navrhnout dle znění § 54 na pořad jednání této schůze bod s názvem "novela zákoníku práce". Tento návrh odůvodňuji následovně: Nové znění zákoníku práce bylo přijato Poslaneckou sněmovnou v dubnu letošního roku. Jeho účinnost byla stanovena k 1. lednu 2001. V současné době je zjevné, že existují minimálně tři okruhy problémů, které nedovolují aplikaci tohoto posledního znění zákoníku práce v praxi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP