(11.50 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

Po dohodě s legislativou i s legislativou za předkladatele navrhuji, aby tato úprava přijímána nebyla. Na začátku hlasování si dovolím, pane předsedající, navrhnout jednoduchou proceduru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu tedy končím. Prosím paní zpravodajku, aby přednesla návrh, podle kterého budeme postupovat, a poté přednášela jednotlivé návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích, které máte uvedeny v tisku 644/2 pod písmenem A č. 1, 2 a 5. A doporučuji, abychom o těchto návrzích hlasovali společně. Poté budeme hlasovat o zbývajících návrzích uvedených pod písmenem A čísla 3 a 4. Rovněž navrhuji, abychom hlasovali společně. A konečně poté můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zeptám se, zda je námitka proti takovémuto postupu. Námitku nevidím, znamená to tedy, že nemusíme o tomto postupu rozhodnout zvláštním hlasováním. Prosím tedy paní kolegyni, aby nám předložila první návrh, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová:Navrhuji tedy nyní, abychom hlasovali o návrzích uvedených pod písmenem A číslo 1, 2 a 5. Tyto návrhy nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: 1, 2 a 5. Jedno hlasování A1, 2 a 5. Stanovisko zástupce navrhovatele? Nedoporučuje. Děkuji panu ministru dopravy za prokázání jeho hlubokého vztahu k našemu vysokému školství. Paní zpravodajka také nedoporučuje.

 

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 233. Ptám se, kdo je pro tento pozměňující návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 50, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, další návrh.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod písmenem A číslo 3 a 4. Tyto návrhy doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: A3, 4. Prosím opět o stanovisko navrhovatele. Souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 234. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 147, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: A nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasím. Přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, podle sněmovního tisku 644, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 235. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 151, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk).

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové. Je 11.54 hodin. Podle jednacího řádu můžeme zahájit projednávání bodu 57, kterým je vládní návrh zákona o bankách, nejdříve ve 12.30 hodin. Je možný dvojí postup. Buď tedy v tuto chvíli vyhlásím pauzu, nicméně jako pevně zařazený bod je zpráva sněmovní komise a ta se může protáhnout, a tudíž by na tento návrh zákona nemuselo dojít, resp. bychom se zbytečně zdržovali, nebo vám doporučím půlhodinovou přestávku na předkrm a aperitiv, poté bychom se vrátili k zákonu o bankách a potom by následovala polední pauza. Osobně doporučuji ten druhý postup - vyhlásit teď do 12.30 krátkou pauzu.

Děkuji, přerušuji jednání do 12.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP