(16.10 hodin)

(pokračuje Ransdorf)

Dávám návrh v tomto směru a chtěl bych jenom připomenout, že svoboda slova, jež má třeba častokrát velice paradoxní podoby, snesla ve Spojených státech i takovou věc, jako je kauza Larryho Flinta. Myslím si, že je to nejenom projev zpozdilého myšlení, co pan kolega Payne a jeho přátelé navrhují, ale je to i nedůvěra vůči demokracii. Je to nedůvěra vůči lidem a v sílu lidského rozumu. Nedůvěra vůči kritickému myšlení této společnosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ransdorfovi. Nyní je v pořadí přihlášen pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Z důvodů, které jsem uvedl v obecné rozpravě, podávám pozměňující návrh, aby byl vypuštěn § 261a).

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nyní má slovo pan poslanec Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jednací řád naší sněmovny mi ukládá, abych vás upozornil na usnesení ústavně právního výboru, které jste dostali písemně na stoly, s tím že ústavně právní výbor přijal změny čl. 1 bodu 6 k § 621 a legislativně technické připomínky k těmto ustanovením, které jste písemně obdrželi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Rozumím tomu, pane poslanče, tak, že tento návrh nyní formálně podáváte.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Tento návrh tímto činím, ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já se k té faktické poznámce hlásím možná zbytečně, protože věřím v moudrost pana zpravodaje, ale protože tady padl návrh na vypuštění § 261a) a já jsem měl pozměňovací návrh k textu toho paragrafu, tak pochopitelně žádám, aby byl ten můj pozměňovák chápán jako podmíněný pro případ, že by neprošel návrh na vypuštění toho paragrafu, tak potom tedy přichází do úvahy můj pozměňovák.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své role.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, v podrobné rozpravě opět zazněl návrh na zamítnutí návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. V tuto chvíli tedy budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 89 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 122 vyslovilo 56 a 65 bylo proti.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Paní poslankyně, páni poslanci, neopouštějte prosím v tuto chvíli ještě svá místa. Přestože jsem přesvědčena o tom, že v tomto počtu by již nebylo šťastné v této době zahajovat projednávání dalšího bodu, ulehčím roli paní poslankyni Kupčové, aby nemusela vstávat ze svého místa, a z tohoto místa navrhnu jeden procedurální návrh, který prosím, abyste vyslechli.

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je návrh zákona o Vězeňské službě, který předkládá pan ministr Motejl. Vzhledem k tomu, že tento bod by se stal prvním bodem projednávaným v úterý a pan ministr právě touto dobou jmenuje soudce, prosí, aby tento bod byl přesunut na jednání v úterý později odpoledne či ve středu. - Pane ministře, prosím, upřesněte mi termín. - Pan ministr prosí, zda by bylo možné tento bod projednat ve středu jako první bod.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu, aby bod "Vládní návrh zákona o Vězeňské službě" byl zařazen jako první bod ve středu 20. září.

Já v tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 90 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 111 a 2 byli proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli končím dnešní jednání, budeme pokračovat v úterý 19. září ve 14.00 hodin, a to bodem 29 schváleného pořadu schůze. Přeji vám příjemný zbytek dne.

 

(Jednání skončilo v 16.18 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP