(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu na vrácení návrhu zákona k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 78 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 65 a 68 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme... Pan poslanec Vojtěch Vymětal. Ano, já tedy chvíli počkám. (Zpochybněno hlasování.) Ale vzhledem k poměrně významnému rozdílu prosím o rychlost. Předseda klubu sociální demokracie Zdeněk Škromach má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, již vzhledem k tomu, že tady byla rekonstrukce hlasovacího zařízení - ačkoli jsem hlasoval (smích) pro návrh, mám v sjetině křížek, takže zpochybňuji toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 79 dám hlasovat o námitce pana poslance Škromacha.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 79 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana poslance Škromacha proti minulému hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 79 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 107 a 7 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, budeme tedy potřetí opakovat návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání a já velmi prosím všechny poslankyně a poslance o velkou pozornost při hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 80 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 80 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 68 a 68 bylo proti.

 

Nyní tedy budeme pokračovat v hlasování, a to hlasováním o návrhu na zamítnutí návrhu zákona. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 81, které zahajuji.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 81 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 71 a 68 bylo proti.

 

Opět chvíli počkám.

Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut. Nyní má slovo k technické poznámce pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolil bych si procedurální návrh na rozšíření našeho programu, a to navrhuji, abychom ve druhém čtení projednali vládní návrh na přístup ČR k dohodě o mezinárodním energetickém programu. Je to sněmovní tisk 637 a zahraniční výbor na svém zasedání už tuto mezinárodní smlouvu projednal a pozitivní stanovisko pod sněmovním tiskem 637/1 jste dostali do svých lavic.

Krátké zdůvodnění: ČR využívá výhody této smlouvy již od října 1999 a na rozdíl od Maďarska, kterému se legislativní proces zdařil podniknout za šest měsíců, my jsme v podstatě do roka nestihli tuto mezinárodní smlouvu ratifikovat. Podle sdělení našeho velvyslanectví u OECD se dostáváme do pozice nedůvěryhodného partnera, dokonce se objevují takové názory, že ČR nemusela být vůbec k této smlouvě přizvána. Já navrhuji, aby tato smlouva byla projednána v úterý 19. září jako druhý bod našeho jednání.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Vymětalovi, a pokud ve velice krátké chvíli neobdržím zákonem předpokládané veto k tomuto návrhu, dám o tomto návrhu hlasovat. Pan poslanec Vojíř má slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové. Rozumíme tomu, že takováto smlouva má být projednána, nicméně se domníváme, že by měla být projednána na v podstatě standardním, řádném jednání. My toto vnímáme jako mimořádné jednání Poslanecké sněmovny, a tudíž vznáším veta v rámci dvou poslaneckých klubů - ODS a US. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, tím je tento návrh nehlasovatelný a dalším bodem je

 

25.
Vládní návrh zákona o státním zastupitelství
a o změně některých souvisejících zákonů (o státním zastupitelství)
/sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: V tomto okamžiku si připadám trošku jako obtížný hmyz, že znovu přilétám k této sladké vábničce - mikrofonu, abych vám přednesl své úvodní slovo k projednávanému návrhu zákona o státním zastupitelství.

Uplynula totiž poměrně dost dlouhá doba od okamžiku, kdy jsem přednášel úvodní slovo v prvém čtení. Nicméně se znalostí věci, že v tomto případě ústavně právní výbor řekl bych v personálně jiném složení k této osnově přijal usnesení s návrhem na to, aby i tento zákon byl zamítnut, mám snad právo nebo snad dokonce povinnost uplatnit s určitou stejnou naléhavostí apel, aby se tak nestalo, abyste, pokud některý z pánů nebo paní poslankyň uzná za vhodné a přednese návrh na vrácení věci do výboru, aby tento postup byl přijat.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP